Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Jõelähtme Vallavalitsus

Регистрационный код: 75025973

http://www.joelahtme.ee

Jurist

Введено 28.02.2019 - № вакансии: 1376416

Рабочие обязанности

- vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude seadustele ja kehtivatele õigusaktidele vastavuse kontrollimine, õigusaktide eelnõude koostamine, eelnõudele õigusliku hinnangu andmine ja muudatusettepanekute tegemine;
- õigusliku sisuga kirjavahetuse koostamine ja kontrollimine,
- lepingu projektide koostamine, lepingute seadustele vastavuse kontrollimine ja muudatusettepanekute tegemine, lepingute täitmise üle kontrolli teostamine,
- riigihangete registris dokumentide vormistamine;
- vallavolikogu- ja valitsuse liikmete, vallavalitsuse ametnike ja valla hallatavate asutuste juhtide nõustamine ametialaste juriidilistes küsimustes;
- valla esindamine kohtus ja teiste õiguskaitseorganites.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 2 лет
Уровень образования
прикладное высшее образование (высшее профессиональное образование)
Сфера образования
право
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
английский - желательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
русский - желательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
*Должен владеть хотя бы одним из желательных языков.
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
средний уровень
e-posti kasutamine, interneti kasutamine, kontoritarkvara
Прочие требования
Kandidaadilt eeldame:
-riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni, avalikku teenistust ja kohalikku omavalitsust reguleerivate õigusaktide tundmist;
- vähemalt 2 aastast erialast töökogemust riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
- head analüüsi- ja algatusvõimet;
- head suhtlemisoskust ja pingetaluvust, kohusetundlikkust ja korrektsust;
- head meeskonnatöö oskust;
- isikliku sõiduauto kasutamise võimalust

Kandideerima on oodatud ka isikud, kellel juriidiline kõrgharidus on omandamisel

Со своей стороны предлагаем

võimalust teha huvitavat ja vastutusrikast tööd kaasaegses töökeskkonnas ning töötada meeldivas kollektiivis.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Postijaama tee 7
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
25.03.2019

Информация по выдвижению кандидатуры

CV ja sooviavaldus koos haridust tõendava dokumendi ärakirjaga ning palgasooviga saata hiljemalt 17. märtsiks 2019 Jõelähtme Vallavalitsusse e-posti aadressil kantselie@joelahtme.ee. Täiendav info telefonil 605 4887, vallasekretär Leho Kure.

Срок выдвижения кандидатуры
17.03.2019
Необходимые документы
резюме (CV), сопроводительное письмо, другое
haridust tõendav dokument
Контактное лицо
Maire Kivistu, volitatud isik, Телефон: 6054884, Э-почта: gzäNmdÕäjäqü@JOemhzfügmdmm
Ссылка на среду выдвижения кандидатур
https://www.cvkeskus.ee

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись