Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Keskkonnaamet

Регистрационный код: 70008658

http://www.keskkonnaamet.ee

Jurist

Asenduskoht

Введено 04.09.2019 - № вакансии: 1395174

Рабочие обязанности

Ametikoha eesmärk on anda õigusalast nõu Ameti teistele struktuuriüksustele ja Ameti kohtus esindamine.

Tööülesanded:
• osaleb koostöös asjaomaste struktuuriüksustega töökorralduslike ning Ameti funktsioonide täitmiseks antavate haldusaktide, mille vorm ei ole õigusaktides sätestatud, koostamises;
• saadab Ametile kooskõlastamiseks antud õigusaktide eelnõud tutvumiseks asjaomastele struktuuriüksustele ja koostab nende poolt tehtud ettepanekute alusel kooskõlastuskirjad;
• tagab tema poolt koostatavate, väljatöötatavate või viseeritavate Ameti funktsioonide täitmiseks vajalike haldusaktide ja dokumentide vastavuse õigusaktidele ning Ameti siseregulatsioonidele;
• annab õigusalast nõu Ameti teenistujatele;
• esindab Ametit kohtus ja töövaidluskomisjonis, samuti nõustab Ametit kohtus esindavaid ametnikke;
• koostab juhiseid ja õigusaktide tõlgendusi Ameti praktika ühtlustamiseks.

Ametikoha täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt: https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/yojurist_2017_2.docx

Требования к кандидату

Уровень образования
магистратура
Сфера образования
право
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
английский - желательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
русский - желательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
немецкий - желательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
*Должен владеть хотя бы одним из желательных языков.
Компьютерная грамотность
средний уровень
Прочие требования
Juriidilist kõrgharidust (magistrikraad või magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureusekraad või selle omandamine lähiajal);
• võlaõiguse ja asjaõiguse tundmist, haldus- ja keskkonnaõiguse üldprintsiipide teadmist, oskust õigust rakendada;
• eesti keele oskust kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskust kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
• ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskust (tekstitöötluse ja tabelarvutuse kontoritarkvara);
• head suhtlemisoskust, sealhulgas oskust korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, avaliku esinemise valmidust;
• head töö- ja analüüsivõimet, sealhulgas võimet stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras;
• kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest

Со своей стороны предлагаем

Miks tulla tööle just Keskkonnaametisse?
• Meil on toetavad kolleegid, kellega üheskoos saad ka Sina panustada hea elukeskkonna loomisesse ja hoidmisesse.
• Meid iseloomustavad selged eesmärgid ja kindel palgasüsteem.
• Tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid.
• Pakume arendavaid koolitusi ja paindlikku tööaega, mis võimaldab paremini ühildada tööd ja vaba aega.
• Kasutame töö tegemiseks kaasaegset tehnoloogiat ja rakendame kaugtöö tegemise võimalust.
• Meie juures saad sa puhata aastas 35 kalendripäeva ning me hoolime oma töötajate tervisest.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Keskkonnaameti peakontor Tallinnas
Возможность удаленной работы
Число вакантных рабочих мест
1
Заработная плата (брутто)
1650 EUR
1650 (bruto), katseajal -10%
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
lapsehoolduspuhkuse asendaja
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Kontaktisik: Lüüli Junti, Sigrit Meister.
Lisainfo telefonil: 680 7435, 5693 4626.
Internetiaadress: www.keskkonnaamet.ee.

CV koos motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 19. september 2019 e-posti aadressile cv@keskkonnaamet.ee

Срок выдвижения кандидатуры
19.09.2019
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо
Контактное лицо
Sigrit Mäetagas, personali peaspetsialist , Э-почта: qäkNäüdgzmüzkzqJÕmqÕÕeTTzzgmüdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись