Harku Vallavalitsus

Регистрационный код: 75014132

http://www.harku.ee

Jurist

Tegemist on tähtajalise ametikohaga lapsehoolduspuhkuse asendamise ajaks

Введено 11.09.2019 - № вакансии: 1395891

Рабочие обязанности

• juriidiline nõustamine sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus- ja kultuuri- ning tööõiguse valdkonnas ning
vastava valdkonna eelnõude kooskõlastamine;
• õigusliku sisuga dokumentide eelnõude koostamine;
• arvamuse andmine õigusliku sisuga dokumentide ja nende eelnõude vastavuse kohta seadusele ja
nõuetele ning ettepanekute tegemine seaduste ja nõuetega vastavusse viimiseks;
• õigusliku arvamuse andmine vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevusega seotud
probleemidele ja võimalike lahenduste pakkumine;
• andmekaitsealaste ülesannete täitmine;
• valla ja vallavalitsuse esindamine kohtus ja ametiasutustes;
• vallasekretäri asendamine tema äraolekul.

Требования к кандидату

Уровень образования
магистратура
Сфера образования
право
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
русский - желательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
Прочие требования
• kohaliku omavalitsuse seaduse §-s 55 sätestatud haridus;
• teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, sealjuures avalikust haldusest;
• andmekaitsega seotud õigusaktide tundmine;
• väga hea analüüsi ja tulemuste prognoosimise võime;
• võime eristada olulist mitteolulisest, oskus tegeleda ülesannetega süsteemselt;
• kohusetundlikkus ja täpsus;
• väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus

Со своей стороны предлагаем

- huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
- häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
- toetavat meeskonda;
- soodsaid sportimisvõimalusi;
- puhkust 35 kalendripäeva;
- erialast täiendkoolitust;
- haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kallaste tn 12
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
Lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine
Время приступления к работе
01.11.2019

Информация по выдвижению кандидатуры

Срок выдвижения кандидатуры
26.09.2019
Необходимые документы
резюме (CV)
Контактное лицо
Personalijuht, Телефон: 6003845, Э-почта: mjmdüe3äzqJfzNÕ@dmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись