Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Justiitsministeerium

Регистрационный код: 70000898

Jurist (nõunik)

Введено 17.05.2019 - № вакансии: 1384802

Рабочие обязанности

Peamisteks ülesanneteks on Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika analüüsimine vangistust puudutavas valdkonnas, Eesti Vabariigi vastu esitatud vangistust käsitlevate kaebuste menetlemine ja riigi esindamine eeltoodud küsimustes, õigusaktide muudatuste väljatöötamine, Justiitsministeeriumi kohtus esindamine vanglatega seonduvates küsimustes ning vanglate nõustamine, eelkõige inim- ja põhiõigustega seotud küsimustes.

Требования к кандидату

Уровень образования
бакалавриат
Сфера образования
право
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Прочие требования
Sobivalt kandidaadilt eeldame:
• akadeemilist õigusalast kõrgharidust (vähemalt bakalaureusekraad);
• väga head inglise keele oskust;
• häid teadmisi vangistusõigusest, inim- ja põhiõigustest, sh inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist, Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast ning riigi- ja halduskorraldusest;
• teadmisi õigusloome protsessist;
• iseseisvust töös, head analüüsioskust ja tulemuste prognoosimisvõimet;
• head ajaplaneerimise oskust, pingetaluvust ja meeskonnatööoskust;
• tulemustele ja lahendustele orienteeritust;
• head eneseväljendusoskust kõnes ja kirjas;
• vastavust ametnikule esitatavatele ning ametikohale kehtivatele tervise- ja kehalise ettevalmistuse

Со своей стороны предлагаем

• Võimalust osaleda õigusaktide koostamise ja menetlemise protsessis ning olla kaasatud õigusloomesse;
• Võimalust arendada ja suunata Eesti vanglateenistuse õiguspraktikat;
• Toetavaid ja motiveeritud töökaaslasi;
• Tasuta sportimisvõimalusi ja erialast täiendkoolitust;
• Aastas 35 kalendripäeva puhkust;
• Töötasu alates 2100 eurot.


Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 7
Число вакантных рабочих мест
1
Заработная плата (брутто)
2100 EUR
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata e-posti aadressile personal@just.ee märksõnaga „ÕAT jurist" või kandideerides personaliotsinguportaali CV-Online kaudu. Ametikoha ametijuhendiga saab tutvuda aadressil https://www.just.ee/et/vanglate-osakonna-nounik-jurist. Lisainfo õiguse ja arenduse talituse juhatajalt Viorica Tšaikovskilt, tel 620 8231 või Viorica.Tsaikovski@just.ee

Срок выдвижения кандидатуры
09.06.2019
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо
Контактное лицо
Janne Hallik, Телефон: 620 8131, Э-почта: OzTTmdfzhhäÕJO@qüdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись