Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Maaeluministeerium

Регистрационный код: 70000734

http://www.agri.ee

Kalamajandusosakonna kutselise kalapüügi korralduse büroo peaspetsialist

Введено 25.06.2019 - № вакансии: 1388648

Рабочие обязанности

Kalamajandusosakonna põhiülesanneteks on kavandada ja viia ellu kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.

Kutselise kalapüügi korralduse büroo peaspetsialisti põhiülesanded on ministeeriumi vastutusalas olevate kutselist kalapüüki reguleerivate Euroopa Liidu õigusaktide kohta seisukohtade väljatöötamine ja esitamine Euroopa Liidu institutsioonide töös, Euroopa Liidu kutselist kalapüüki reguleerivate õigusaktide siseriiklik rakendamine, siseriiklike õigusaktide väljatöötamine ja rakendamine ning kutselise kalapüügi sektori analüüside koostamine.

Täpsemad teenistusülesanded:
• kutselist kalapüüki reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
• kutselist kalapüüki puudutavate teiste ministeeriumite koostatud õigusaktide eelnõude läbivaatamine ja ettepanekute tegemine ministeeriumi seisukoha kujundamiseks;
• kutselise kalapüügikorraldust puudutavate Euroopa Liidu õigusaktide kohta seisukohtade väljatöötamine;
• kutselist kalapüüki reguleerivate Euroopa Liidu õigusaktide siseriiklik rakendamine;
• kutselise kalapüügivõimaluste või lubatud aastasaagi ammendumisel püügi peatamise ja taasavamise maaeluministri käskkirjade koostamine ja avaldamine;
• kutselise kalapüügisektori olukorra analüüside koostamine;
• kutselise kalapüügi registri arendamises osalemine;
• kutselise kalapüügi korralduse kohta informatsiooni andmine ja maaeluministeeriumi vastutusvaldkonda jäävate aruannete koostamine ning esitamine.

Требования к кандидату

Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
английский - обязательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
Прочие требования
Oled sobiv kandidaat, kui:
• Sul on kõrgharidus (soovitavalt keskkonna, kalanduse või majanduse vallas);
• oskad eesti keelt kõrgtasemel (C1 tase) ja inglise keelt kesktasemel (B1 tase);
• tunned valdkonda reguleerivaid õigusakte;
• Sul on teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ja õigussüsteemist ning selle rakendamisest ja otsustusprotsessist;
• oskad kasutada arvutiprogramme, sealhulgas MS Excel tabelarvutusprogrammi;
• rutiinitaluvus (sh võime töötada efektiivselt ja tulemuslikult ka pingeolukorras);
• oled oma töös täpne ja korrektne;
• oled kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline;
• Sul on analüütiline mõtlemine;
• Sul on hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus

Со своей стороны предлагаем

- huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
- võimalust panustada valdkonna arengusse;
- avatud meelt uuenduslikele ideedele;
- kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
- enesearendamise võimalusi;
- stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;
- paindlikku tööaega;
- tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai 39//41
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavast dokumendist koopia palume saata Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 14. juuli 2019. a. Täpsem teave 625 6181 (Ain Soome) või 6256 215 (Urve Anter).


Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Maaeluministeeriumi veebilehel toodud tingimustele www.agri.ee


Срок выдвижения кандидатуры
14.07.2019
Необходимые документы
другое, резюме (CV), мотивационное письмо
haridust tõendavast dokumendist koopia
Контактное лицо
peaspetsialist, Телефон: +3726256168, Э-почта: ÕeTÕ@NqqJzkNädmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись