Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Maaeluministeerium

Регистрационный код: 70000734

http://www.agri.ee

Kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroo peaspetsialist

ajutiselt äraoleva ametniku asendaja

Введено 14.02.2020 - № вакансии: 1408632

Рабочие обязанности

Kalamajandusosakonna põhiülesanneteks on kavandada ja viia ellu kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.

Turukorralduse ja kaubanduse büroo:
• koordineerib kalamajandusliku riigiabi aruannete koostamist ja esitamist Euroopa Komisjonile ning rahvusvahelistele organisatsioonidele;
• analüüsib ja korraldab Euroopa Liidu ühisest kalanduspoliitikast tulenevate kalandusturu korraldamise abinõude rakendamist;
• osaleb Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsustusprotsessis kalanduse turukorraldusega ja vesiviljelusega seonduvates küsimustes;
• töötab koostöös õigusosakonnaga välja büroo ülesannete täitmiseks vajaliku õigusakti eelnõu ja koostab büroo ülesannete täitmiseks vajaliku lepingu projekti.

Otsime oma meeskonda peaspetsialisti, kelle põhiülesanded on Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika turukorraldussüsteemi rakendamine, sh kalandustootjate ühenduste (tootjaorganisatsioonide) toimimiseks vajaliku õigusliku ja administratiivse raamistiku loomine.

Täpsemad teenistusülesanded:

• tootjaorganisatsioonide tegevuskavade ja tegevuskava aruannete läbivaatamine ning tegevuskavade hindamiseks materjalide ettevalmistamine;
• vajadusel tootjaorganisatsioonide tegevuse administreerimiseks vajaliku töökorra ja protseduuride väljatöötamine;
• turukorralduslike toetuste menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine turukorralduslike toetuste saamiseks kehtestatud nõuete järgimise üle;
• tootjaorganisatsioonide tegevusega seotud statistika kogumine, töötlemine, kontrollimine ja esitamine;
• ülesannete täitmisel kalandusvaldkonnas tegutsevate huvigruppide ja asutustega suhtlemine ning osalemine läbirääkimistel ja valdkonda puudutavates töögruppides;
• Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava meetmete rakendamises ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021-2027 rakenduskava väljatöötamises osalemine;
• Euroopa Liidu otsustusprotsessis ametikoha valdkonda jäävates küsimustes osalemine.

Требования к кандидату

Владение языками
Язык Разговорный Письменный
английский - обязательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Прочие требования
Ootame Sind kandideerima, kui:
• Sul on kõrgharidus (soovitatavalt kalanduse või majanduse valdkonnas);
• valdad eesti keelt laitmatult ja oskad inglise keelt kesktasemel;
• omad head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust, sh oskad suhelda avalikkusega;
• Sul on teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest;
• Sul on analüütiline mõtlemine;
• talud rutiini ja töötad efektiivselt ja tulemuslikult ka pingeolukorras;
• oled oma töös täpne ja korrektne, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline.

Kasuks tuleb:
• kalandust puudutavate õigusaktide, sh ühise kalanduspoliitika turukorraldussüsteemi tundmine;
• teadmised Euroopa Liidu institutsioonide otsustusprotsessidest

Со своей стороны предлагаем

- huvitavat, vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
- kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
- enesearendamise võimalusi;
- põhipalka alates 1600 eurost katseajal;
- põhipuhkust 35 päeva aastas;
- paindlikku tööaega;
- ühisüritusi;
- tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai 39//41
Число вакантных рабочих мест
1
Заработная плата (брутто)
1600-1700 EUR
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
ajutiselt äraoleva ametniku asendaja
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Tähtaeg ja täpsem teave
CV ja motivatsioonikiri palume esitada Maaeluministeerium personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 8. märtsil 2020. a. Täpsem teave 6256 233 (Eduard Koitmaa, töö sisu kohta) või 6256 168 (Tiina Kahar).

Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Maaeluministeeriumi kodulehel kirjeldatud tingimustele (www.agri.ee/et/isikuandmete-tootlemine).

Срок выдвижения кандидатуры
08.03.2020
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо
Контактное лицо
Tiina Kahar, peaspetsialist, Телефон: +3726256168, Э-почта: ÕeTÕ@NqqJzkNädmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись