Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Maa-amet

Регистрационный код: 70003098

Katastri arendusosakonna peaspetsialist

Tartu või vaba ametikoha olemasolul Sinu elukohale lähimas Maa-ameti kontoris

Введено 13.12.2019 - № вакансии: 1403921

Рабочие обязанности

Peaspetsialisti ülesandeks on tagada katastriga seotud tarkvarade arenduste juhtimine äripoole esindajana kui tooteomanik.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 3 лет
Уровень образования
магистратура
Сфера образования
естественные и точные науки
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
английский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
специалист
Прочие требования
Ootame sind kandideerima, kui:
• Sul on II astme kõrgharidus (soovitavalt loodus-, reaal-, tehnikateaduste valkdonnas);
• 3-aastane töökogemus IT-projektijuhtimise valdkonnas;
• kogemus projektide läbi viimisel agiilses meeskonnas;
• hea analüüsivõime ja teadmised tarkvaraarhitektuurist;
• oskus äriprotsesse kaardistada BPMN modelleerimiskeeles;
• soovid osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja nende ideede esitlemisel;
• teadmised maakorraldusest, geodeesiast, kartograafiast ja maamõõtmise kaasaegsest tehnoloogiast, tarkvara arendusprojektide läbiviimisest, B kategooria autojuhiluba.
• Sul on valmisolek ja võime iseseisvaks tööks ning oled initsiatiivikas;
• Sul on väga hea suuline ja kirjalik eesti keele oskus ning hea inglise keele mõistmise ja rääkimise oskus.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus tooteomaniku, analüütiku või IT-projektijuhi töökohal; geoinfosüsteemi tarkvarade arendusoskus; kogemus tarkvara riigihangete läbiviimisel; julgus mõtete avaldamisel

Со своей стороны предлагаем

Põnevat tööd katastri ja kinnisvara tarkvarade väljatöötamisel; kaugtöötamise võimalust; töökorraldust agiilse arenduse meetodil; toetavaid ja professionaalseid kolleege; 35-kalendripäevast põhipuhkust; tervise- ja spordikulude osalist hüvitamist; haigestumise korral hüvitise maksmist juba teisest päevast.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Tartu maakond, Tartu linn, Eelistatult Tartu või vaba ametikoha olemasolul Sinu elukohale lähimas Maa-ameti kontoris.
Возможность удаленной работы
Число вакантных рабочих мест
1
Заработная плата
palume saata palgasoov koos motivatsioonikirjaga ja CV-ga.
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandideerimiseks palume saata avaldus ja CV hiljemalt 8. jaanuariks 2020 e-posti aadressil personal@maaamet.ee.
Täiendav info ja ametijuhend Maa-ameti kodulehel https://www.maaamet.ee/et/amet-kontakt/personaliinfo ja e-posti aadressil personal@maaamet.ee.

Срок выдвижения кандидатуры
08.01.2020
Необходимые документы
резюме (CV), сопроводительное письмо
Контактное лицо
Ene Raudsepp, nõunik, Телефон: 6650686, Э-почта: mTmdNz@DqmyyJgzzzgmüdmm
Ссылка на среду выдвижения кандидатур
https://www.maaamet.ee/et/amet-kontakt/personaliinfo

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись