Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Kolkja Lasteaed-Põhikool

Регистрационный код: 75011042

Kehalise kasvatuse õpetaja

kehalise kasvatuse õpetaja 1-9. klassile

Введено 23.08.2019 - № вакансии: 1393926

Рабочие обязанности

Oma töös lähtub õpetaja kooli põhieesmärkidest; õpetaja suunab õpilast omandama õppekava nõuetele vastavat haridust; õpetaja kujundab õpilase positiivset eluhoiakut ja maailmavaadet; õpetaja kujundab õpilase õpimotivatsiooni; õpetaja valmistab ette õpilasi oma aine olümpiaadiks, konkursiks, võistluseks.

Требования к кандидату

Уровень образования
бакалавриат
Сфера образования
педагогика
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо

Со своей стороны предлагаем

Arengut toetav tööandja ja kogukond; konkurentsivõimeline palk; väikeklassid; hubane koolikeskkond; vene õppekeelega koolis keelekümbluse põhimõtete arendamiseks kaasarääkimine; ajalooliselt, looduslikult ja kultuuriliselt mitmekesine elukeskkond; oodatud on ka ülikooliõpinguid lõpetavad kandidaadid; 56 kalendripäeva põhipuhkus.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kolkja alevik, Suur tee 42
Число вакантных рабочих мест
1
Заработная плата (брутто)
450 EUR
Рабочее время
Частичная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Срок выдвижения кандидатуры
16.09.2019
Необходимые документы
резюме (CV)
Контактное лицо
Diana Villemson, Asutuse esindusõiguslik isik, Телефон: 530 05130, Э-почта: ÕehÕOzÕeehJkgzähdUeg

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись