Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Tartu Halduskohus

Регистрационный код: 74001957

Kohtujurist

Täidetakse kaks kohtujuristi ametikohta Tartus määratud ajaks (s.o kuni lapsehoolduspuhkusel olevate ametnike ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni).

Введено 11.02.2019 - № вакансии: 1374718

Рабочие обязанности

Kohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks; kohtuasjade menetlemine kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatuses.

Требования к кандидату

Прочие требования
Tartu Halduskohtu esimees kuulutab välja avaliku konkursi kohtujuristi ametikohtade täitmiseks kohtute seaduse § 125¹ lõike 5 alusel.
Kandideerimise eelduseks on vastavus kohtute seaduse § 47 lõike 1 punktides 1-3 esitatud nõuetele.
Kandidaadile tulevad kasuks väga head teadmised haldusõigusest ja halduskohtumenetlusest; väga hea kirjalik väljendus- ja argumenteerimisoskus; võõrkeelte oskus; varasem töökogemus kohtusüsteemis.
Tööle asumise aeg ühel ametikohal aprillis 2019 ja teisel ametikohal mais 2019

Со своей стороны предлагаем

Huvitavat ja arendavat tööd toredas meeskonnas; konkurentsivõimelist töötasu (pärast katseaega vastavalt kohtute seaduse § 1251 lg-le 6); võimalust saada osa erialastest koolitustest.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kalevi tn 1
Число вакантных рабочих мест
2
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
ajutiselt äraoleva töötaja asendamine
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandideerimiseks palume esitada:
1) avaldus Tartu Halduskohtu esimehe nimele;
2) kohtujuristiks kandideerija isikuandmete ankeet (saadaval Tartu Halduskohtu veebilehel http://www.kohus.ee/et/vabad-tookohad-ja-praktikavoimalused/vabad-tookohad);
3) Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia;
4) motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lehekülg).
Dokumendid palume esitada märgusõna "Kohtujuristi konkurss” all Tartu Halduskohtu aadressil Kalevi 1, 50050 TARTU või elektrooniliselt aadressil tartuhk.konkurss@kohus.ee. Avaldus ja kohtujuristiks kandideerija isikuandmete ankeet peavad olema allkirjastatud. Dokumentide esitamise viimane päev on 10. märts 2019 (s.o postitamise viimane kuupäev).
Kohtujuristi konkursi läbiviimise kord asub Tartu Halduskohtu veebilehel
http://www.kohus.ee/et/vabad-tookohad-ja-praktikavoimalused/vabad-tookohad
Lisainfo: Anne Ladva, Tartu kohtute personalijuht, 750 0645, anne.ladva@kohus.ee.

Срок выдвижения кандидатуры
10.03.2019
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо
Контактное лицо
Volitatud isik, Э-почта: zTTmdhzDjzJÕef@qdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись