Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Tartu Maakohus

Регистрационный код: 74001966

Kohtujurist

Täitmisele kuulub üks tsiviilasjadele spetsialiseerunud kohtujuristi ametikoht asukohaga Võrus, määratud ajaks kuni asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni.

Введено 21.02.2020 - № вакансии: 1409200

Рабочие обязанности

• kohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks
• kohtuasjade menetlemine kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatuses

Kandidaadile tuleb kasuks:
• väga head teadmised tsiviilõigusest ning tsiviilkohtumenetlusest
• väga hea kirjalik ja suuline väljendus- ja argumenteerimisoskus
• varasem töökogemus kohtusüsteemis

Требования к кандидату

Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C2 (умелый пользователь языка) - в совершенстве C2 (умелый пользователь языка) - в совершенстве
Прочие требования
Tartu Maakohtu esimees kuulutab kohtute seaduse § 1251 lõike 5 alusel välja avaliku konkursi kohtujuristi ametikoha täitmiseks.

Ootame kohtujuristi ametikohale kandideerima neid, kes on huvitatud karjäärist kohtusüsteemis ja soovivad osaleda kohtuasjade menetlemiseks ettevalmistamisel ja kohtuasjade menetlemisel kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatuses ning kes vastavad kohtute seaduse § 47 lõike 1 punktides 1- 3 esitatud nõuetele.

Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Со своей стороны предлагаем

• huvitavat ja arendavat tööd toredas meeskonnas
• konkurentsivõimelist töötasu (pärast katseaega 2005 eurot kuus)
• võimalust saada osa erialastest koolitustest
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Võru maakond, Võru linn, Vabaduse tn 13
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
ajutiselt äraoleva töötaja asendamine
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandideerimiseks palume esitada:
1) kandideerimisavaldus Tartu Maakohtu esimehe nimele
2) kohtujuristiks kandideerija isikuandmete ankeet (asub Tartu Maakohtu veebilehel: http://www.kohus.ee/et/vabad-tookohad-ja-praktikavoimalused/vabad-tookohad)
3) Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia
4) motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lehekülg)

Dokumendid palume esitada märgusõna „Tsiviilasjade kohtujuristi konkurss“ all Tartu Maakohtu aadressil Kalevi 1, 50092 Tartu või elektrooniliselt aadressil tartumk.konkurss@kohus.ee. Kandideerimisavaldus ja kohtujuristiks kandideerija isikuandmete ankeet peavad olema allkirjastatud.

Dokumentide esitamise viimane päev on 9. märts 2020 (s.o. postitamise viimane kuupäev).

Kohtujuristi konkursi läbiviimise kord asub Tartu Maakohtu veebilehel (http://www.kohus.ee/et/vabad-tookohad-ja-praktikavoimalused/vabad-tookohad)

Täiendavat informatsiooni saab personalijuhilt Anne Ladvalt (tel 750 0645, e-post anne.ladva@kohus.ee )

Срок выдвижения кандидатуры
09.03.2020
Контактное лицо
personalijuht, Э-почта: zTTmdhzDjzJÕef@qdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись