Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Tallinna Ringkonnakohus

Регистрационный код: 74001943

Kohtujurist

Lapsehoolduspuhukusel olija asendamiseks

Введено 28.10.2021 - № вакансии: 1472656

Рабочие обязанности

Kohtujuristi peamisteks teenistusülesanneteks on kohtuasja lahendamist ettevalmistavate toimingute tegemine ja iseseisev menetlemine kohtumenetluse seaduses ettenähtud ulatuses

Требования к кандидату

Уровень образования
магистратура
Сфера образования
право
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Компьютерная грамотность
средний уровень
Прочие требования
Kandideerimise eelduseks on õiguse suunal omandatud magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ametisse asumise ajal, eesti keele valdamine keeleseaduses sätestatud C1 tasemel või sellele vastaval tasemel ning kõrged kõlbelised omadused. Lisaks ootame kandidaadilt väga häid õigusalaseid teadmisi, head väljendus- ja argumenteerimisoskust, analüüsivõimet, iseseisvust, vastutustunnet, arvuti kasutamise oskust, korrektsust ja täpsust. Kasuks tuleb kohtusüsteemi tundmine ja eelnev töökogemus kohtusüsteemis

Со своей стороны предлагаем

Huvitavat ja arendavat tööd koos valdkonna spetsialistidega, erialaseid koolitusi, konkurentsivõimelist töötasu ja 35 päeva puhkust

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 7
Число вакантных рабочих мест
1
Заработная плата (брутто)
1800-2200 EUR
2200eurot pärast katseaega
Рабочее время
Полная занятость
Kokkuleppel on kodus töötamise võimalus
Продолжительность трудовых отношений
Временный
lasehoolduspuhkusel olija asendamine
Время приступления к работе
декабрь 2021

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandideerimiseks palume esitada
avalduseTallinna Ringkonnakohtu esimehe nimele koos kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses ja kohtute seaduses sätestatud nõuetele;
kohtujuristiks kandideerija CV;
Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia;
haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia;
motivatsioonikirja(kuni1 A4 lehekülg).
Digitaalselt allkirjastatud kandideerimisdokumendid palume esitada hiljemalt 15.11.2021 e-postiaadressile talrk [dot] konkurss [ä] kohus [dot] eemärgusõnaga „Kriminaalkolleegiumi kohtujurist“ Lisainfo tel 628 2786 või e-postiaadressil margot [dot] maantoa [ä] kohus [dot] ee

Срок выдвижения кандидатуры
15.11.2021
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо, другое
ID-kaardi koopia, avaldus kohtu esimehe nimele, haridust tõendav dokument
Контактное лицо
Margot Maantoa, personalikonsultant, Телефон: +372 6282786, Э-почта: margot [dot] maantoa [ä] kohus [dot] ee

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли вы, что при поддержке кассы по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись