Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Setomaa Vallavalitsus

Регистрационный код: 75025041

Kommunikatsioonispetsialist

Введено 29.05.2020 - № вакансии: 1416029

Рабочие обязанности

Kommunikatsioonispetsialisti tööülesanded on:

• Setomaa valla ajalehe ja nädala infokirja koostamise ja väljaandmise korraldamine;
• valla veebilehe sisu ja sotsiaalmeedia kanalite haldamine;
• kommunikatsiooniplaani koostamine ja elluviimine;
• valla sisekommunikatsiooni korraldamine;
• pressiteadete ja uudislugude koostamine ning toimetamine;
• artiklite, esitluste ning kõnetekstide kirjutamine ja toimetamine;
• tööülesandeid puudutavate kirjade, avalduste, teabenõuete ja järelepärimiste vastuste ning algatuskirjade koostamine;
• valla maine- ja turundustegevuste, sh valla ürituste korraldamisele ja läbiviimisele kaasaaitamine;
• infoturbe korraldamise ja ISKE rakendamisega seotud tugitegevustes osalemine.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 1 года
Уровень образования
общее среднее образование
Прочие требования
Nõudmised kandidaadile
• vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas;
• soovituslikult vähemalt ühe võõrkeele oskus;
• väga hea arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;
• tunneb kommunikatsioonivaldkonna toimimise põhimõtteid ja oskab kirjutada meediatekste;
• omab B-kategooria juhiluba;
• väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus;
• täpsus, korrektsus, organiseerimisvõime, lojaalsus, kohusetunne, tahe meeskonnatööks ja väga hea pingetaluvus.

Kasuks tuleb:
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
• varasem töökogemus vastavas valdkonnas;
• projektide kirjutamise kogemus

Со своей стороны предлагаем

Omalt poolt pakume:
• võimalust eneseteostuseks ning põnevat ja vastutusrikast tööd Setomaal;
• head töökeskkonda;
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
• võimalust enesetäiendamiseks;
• stabiilset töötasu.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Võru maakond, Setomaa vald
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Avaldus ja elulookirjeldus (CV) koos haridust tõendavate dokumentide koopiatega palume
saata hiljemalt 7. juuniks 2020 aadressile: Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald,
Võru maakond või e-posti aadressile: vald@setomaa.ee

Kontakt: vallavanem Raul Kudre, tel 5256 695, e-post raul.kudre@setomaa.ee

Срок выдвижения кандидатуры
07.06.2020
Необходимые документы
резюме (CV), другое
Kontakt: vallavanem Raul Kudre, tel 5256 695, e-post raul.kudre@setomaa.ee
Контактное лицо
Raul Kudre, Vallavanem, Телефон: 5256 695, Э-почта: Nz@hdÕ@DNmJqmüegzzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись