Jõgeva Vallavalitsus

Регистрационный код: 77000401

Kultuuritöö peaspetsialist

Введено 12.11.2019 - № вакансии: 1401421

Рабочие обязанности

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas kvaliteetne kultuuritöö korraldus ja kultuurivaldkonna jätkuv areng.

Eesmärgi täitmiseks kultuuritöö peaspetsialist:
- planeerib ja juhib vallas kultuurialast tööd;
- osaleb kultuurivaldkonna arengukava koostamisel ja tagab selle elluviimise;
- koordineerib mittetulundustegevuseks vallaeelarvest antavate toetuste taotluste läbivaatamist;
- koordineerib vallavalitsuse hallatavate kultuuriasutuste tööd;
- koostab valla kultuurikalendri;
- koordineerib valla suurürituste ja tähtsündmuste korraldamist;
- koordineerib kultuuritöötajate tunnustamist;
- korraldab kultuuritöötajate nõupidamisi ja koolitusi.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 2 лет
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C2 (умелый пользователь языка) - в совершенстве C2 (умелый пользователь языка) - в совершенстве
Водительские права
B категория
Прочие требования
Eeldame, et kandidaadil on:

- kõrgharidus (soovitavalt kultuurivaldkonnas);
- vähemalt 2-aastane töökogemus kultuuri valdkonnas;
- oma valdkonna õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada oma töös;
- teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada;
- väga hea suhtlemis-, esinemis- ja läbirääkimisoskus;
- loovus ja algatusvõime;
- usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

Со своей стороны предлагаем

Motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Jõgeva maakond, Suur tn 5
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks
Время приступления к работе
январь 2020

Информация по выдвижению кандидатуры

Срок выдвижения кандидатуры
13.12.2019
Необходимые документы
другое
Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil arvo.sakjas@jogeva.ee
Контактное лицо
Arvo Sakjas, abivallavanem, Телефон: 506 7525, Э-почта: zNjedqzÕOzqJOekmjzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись