Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Lasva Rahvamaja

Регистрационный код: 75000992

Kunstiline juht

Введено 15.04.2019 - № вакансии: 1381288

Рабочие обязанности

Isetegevusringide juhendamine (soovitav näitering) ja ürituste ettevalmistamine. Ametijuhendiga saab tutvuda Võru valla kodulehel.

Требования к кандидату

Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
Компьютерная грамотность
средний уровень
Прочие требования
Kunstiline juht peab olema vastava eriala või kesk või keskeri haridusega ja tööle asudes täiendama end töö profiilile vastavatel erialastel kursustel. Peab olema hea suhtlemisoskus, otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, tasakaalukus ja usaldusväärsus

Со своей стороны предлагаем

Loomingulist ja rutiinivaba tööd

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Võru maakond, Võru vald, Lasva küla, Palo tee 46
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Tööle kandideerimise avaldus, CV ja motivatsioonikiri esitada hiljemalt 18. maiks 2017 märgusõnaga „KUNSTILINE JUHT” või „NAISANSAMBEL” e-posti aadressil: sirje@lasva.ee või postiaadressil Lasva Rahvamaja, Palo tee 46, Lasva, Võrumaa 65401

Срок выдвижения кандидатуры
17.05.2019
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо
Контактное лицо
Sirje Kuuseorg, Телефон: 527225, Э-почта: qäNOmJhzqjzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись