Jõhvi Lasteaiad

Регистрационный код: 75038242

http://www.johvila.edu.ee/johvi-lasteaiad

Lasteaiaõpetaja

Eesti õppekeelega rühma õpetaja

Введено 13.05.2021 - № вакансии: 1449310

Рабочие обязанности

Eelkooliealiste laste igakülgne arendamine, õppe- ja kasvatustöö korraldamine, meeskonnatöö, koostöö lapsevanemate ja kolleegidega. Mänguliste, aktiivsete ja lapsekesksete tegevuste planeerimine ja läbiviimine koolieelses eas lastega.
Kohustusliku dokumentatsiooni täitmine.
Ühisürituste planeerimises ja korraldamises osalemine.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 1 года
Уровень образования
бакалавриат
Сертификаты, свидетельства, дипломы
учитель
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Компьютерная грамотность
средний уровень
Прочие требования
Vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele

Со своей стороны предлагаем

toetavat, innustavat, lahendustele keskenduvat ja inspireerivat meeskonda,

eneseteostamise võimalust, olles kaasatud lasteaia arengusse,

tähenduslikku ja mitmekülgset tööd,

erialast enesetäiendamise võimalust,

paindlikku töökorraldust.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Ida-Viru maakond, Jõhvi vald
Число вакантных рабочих мест
1
Заработная плата (брутто)
1184-1315 EUR
Рабочее время
Полная занятость
7.00-18.30 graafiku alusel
Работа по сменам
Да
Продолжительность трудовых отношений
Временный
Время приступления к работе
сентябрь 2021

Информация по выдвижению кандидатуры

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

kirjalik avaldus;

CV;

ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 13. juuniks 2021 e-aadressile rutt [dot] koster [ä] johvila [dot] edu [dot] ee. Lisainformastioon personalijuhi telefonil 5205441 ja kodulehel http://www.johvila.edu.ee/

Срок выдвижения кандидатуры
13.06.2021
Необходимые документы
сопроводительное письмо
Контактное лицо
Rutt Köster-Paap, personalijuht, Телефон: 5205441, Э-почта: rutt [dot] koster [ä] johvia [dot] edu [dot] ee

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись