Rapla Vallavalitsus

Регистрационный код: 77000312

Lastekaitsespetsialist

Lapsehoolduspuhkuse asendajaks

Введено 18.06.2019 - № вакансии: 1388120

Рабочие обязанности

Lastekaitsespetsialist on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla vallas lastekaitsetöö korraldamine, laste ja lastega perede sotsiaalsete probleemide lahendamine.

Требования к кандидату

Прочие требования
Kandidaadilt eeldame:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• kõrgharidust ning erialast ettevalmistust (vastavalt lastekaitseseaduses § 19 või § 41 sätestatud nõuetele);
• head eesti keele oskust;
• head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
• korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada kontoritarkvara arvutiprogramme;
• head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas.

Kasuks tuleb:
• töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• eelnev töökogemus sotsiaal- või sarnases valdkonnas;
• valdkondlikuks tööks vajalikke arvutiprogrammide kasutamise oskus (STAR);
• vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• sõiduki juhtimisõigus ja isikliku auto kasutamise võimalus

Со своей стороны предлагаем

• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• kaasaegseid töövahendeid;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Viljandi mnt 17
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
lapsehoolduspuhkusel viibimise ajaks
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Dokumendid märksõnaga „Lastekaitsespetsialist“ palun esitada 19. juuliks 2019 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Lisainfo: Maiu Kalmus, telefon 53426030, e-post maiu.kalmus@rapla.ee.

Срок выдвижения кандидатуры
19.07.2019
Контактное лицо
Maiu Kalmus, sotsiaalnõunik, Телефон: 5342 6030, Э-почта: gzä@dÕzhg@qJNzyhzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись