Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Rae Vallavalitsus

Регистрационный код: 75026106

Lastekaitsespetsialist

lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendaja

Введено 13.12.2019 - № вакансии: 1403936

Рабочие обязанности

Lastekaitsespetsialist hoolitseb selle eest, et lapse seadusega tagatud õigused oleksid kaitstud ja lapse heaolu kindlustatud lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

- Abivajava lapse abivajaduse viivitamatu hindamine, lapse ja perekonna abistamiseks vajalike ning sobivate meetmete välja selgitamine;
- vajadusel juhtumikorralduse algatamine (sh STARi sisestamine), mittealgatamise korral sellekohase otsuse tegemine;
- hädaohus oleva lapse viivitamatu abistamine ja lapse elu või tervist ohtu seadnud olukorra likvideerimine;
lapsevanemate nõustamine ja vajadusel sobivate meetmete rakendamine;
- vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, laste perekonnast eraldamine, perekonnast eraldatud lapsele ja tema vanematele meetmete pakkumine;
- valla esindamine ametiasutustes ja kohtus lastekaitsealases valdkonnas olevates küsimustes;
- lastekaitsealaste projektide koostamine ja koordineerimine.

Требования к кандидату

Уровень образования
бакалавриат
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Водительские права
B категория
Прочие требования
- erialane kõrgharidus ja varasem töökogemus sotsiaal- või lastekaitsevaldkonnas;
- eesti keele oskus kõrgtasemel, vene- ja inglise keele valdamine ametialase suhtluse tasandil;
- väga hea suhtlemis- ja kuulamisoskus ning väljendusoskus nii kõnes, kui kirjas;
- kohusetunne, hea pingetaluvus, valmisolek heaks võrgustiku- ja meeskonnatööks, hea nõustamiseoskus, empaatiavõime

Со своей стороны предлагаем

- motiveerivat töötasu;
- võimalust eneseteostuseks, erialaseid koolitusi, täiendõppe võimalusi;
- tööd tegusas, sõbralikus ja toetavas meeskonnas;
- kaasaegseid töötingimusi ja töövahendeid;
- 35 kalendripäeva põhipuhkust;
- teenistusülesannete täitmiseks ametiautot;
- meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 9
Число вакантных рабочих мест
1
Заработная плата (брутто)
1750 EUR
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
lapsehoolduspuhkuse asendaja
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Срок выдвижения кандидатуры
10.01.2020
Необходимые документы
резюме (CV)
Контактное лицо
Sigrid Pedak, personalijuht, Телефон: 605 6761, Э-почта: qäkNäDdymDzÕJNzmdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись