Märjamaa Vallavalitsus

Регистрационный код: 77000447

Lastekaitsespetsialist

Lapsehoolduspuhkusel ametniku asendamine

Введено 18.02.2020 - № вакансии: 1408823

Рабочие обязанности

Lastekaitsespetsialisti peamised tööülesanded on:
• laste õiguste ja huvide kaitsmine
• laste heaolu, huvide ja abivajaduse hindamine
• perede nõustamine ja teenustele suunamine
• peredega juhtumipõhise töö ja asutustega võrgustikutöö kavandamine, korraldamine ja juhtimine
• vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine
• lastekaitse ennetavate programmide ja projektide väljatöötamine ja korraldamine

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 2 лет
Уровень образования
магистратура
Сфера образования
социальная работа и консультирование
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
средний уровень
Прочие требования
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus, analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime, soov ja tahe võrgustiku- ja meeskonnatööks, otsustusvõime, empaatiavõime;
• kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmine

Со своей стороны предлагаем

• uuendustele suunatud töökeskkonda;
• mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• toetavat meeskonda;
• enesearengu võimalusi;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• 35-kalendripäevast põhipuhkust;
• erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste.
• teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppesessiooni ajal) alates õppepuhkusel viibimise 21 kalendripäevast töötasu säilitamist 75% ulatuses.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Rapla maakond, Märjamaa vald, Märjamaa alev, Tehnika tn 11
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamise ajaks
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandideerimiseks saada oma CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga ning tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia) hiljemalt 6. aprilliks 2020 läbi CV Keskuse või CV-Online tööportaali või Märjamaa Vallavalitsuse e-posti aadressil marjamaa@marjamaa.ee .

Срок выдвижения кандидатуры
06.04.2020
Необходимые документы
резюме (CV), сопроводительное письмо, другое, мотивационное письмо
tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia)
Контактное лицо
Marge Viska, Sotsiaalosakonna juhataja, Телефон: 5621 4609, Э-почта: gzNkmdjäqÕzJgzNOzgzzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись