Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Valga Vallavalitsus

Регистрационный код: 77000507

http://www.valga.ee/

Logopeed

Введено 06.12.2019 - № вакансии: 1403434

Рабочие обязанности

1. Valga valla lasteaedade eesti õppekeelega rühmade/klasside laste logopeediline teenindamine, vastavate õppekavade väljatöötamine;
2. kõneprobleemidega laste väljaselgitamine, kõneprobleemidega laste kõne arendamine, kõnepuuete kõrvaldamine või leevendamine ja suhtlemisoskuse parandamine, dokumenteerimine;
3. lapsevanemate ja õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes;
4. vajadusel ka teiste alade spetsialistide ning rühmaõpetajate juhendamine ning nõustamine kergemate erivajadustega laste õpetamisel, keda pole võimalik ja vajadust võtta kõneravi tundi;
5. vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.

Требования к кандидату

Уровень образования
магистратура
Сертификаты, свидетельства, дипломы
специальный педагог
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Компьютерная грамотность
средний уровень
Прочие требования
Kandideerijatel nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või vastavalt ametikohale eripedagoogi (logopeedi) kutse

Со своей стороны предлагаем

Erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega valla koolide kujunemisele; mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid; kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilisi materjale (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjale vastavalt sihtgrupile; töötasu 1250 eurot.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Valga maakond, Valga vald
Число вакантных рабочих мест
1
Заработная плата (брутто)
1250 EUR
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Täiendav informatsioon asevallavanem Kalmer Sarv, tel 5354 4688, e-post kalmer.sarv@valga.ee.
Motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid palume saata hiljemalt 23.12.2019 e-postile heldi.kaares@valga.ee.

Срок выдвижения кандидатуры
23.12.2019
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо, другое
haridust tõendav dokument
Контактное лицо
Heldi Kaares, sekretär-personalispetsialist , Телефон: 5348 9118, Э-почта: omhDäduzzNmqJjzhkzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись