Название предприятия
Keskkonnaministeerium
Регистрационный код
70001231

Metsaosakonna juhataja

Введено 08.03.2018 - № вакансии: 1341876

Рабочие обязанности

Osakonna juhataja peamiseks ülesandeks on osakonna juhtimise kaudu korraldada metsanduse ja jahinduse poliitika väljatöötamist ja elluviimist. Metsaosakonna vastutada on:

Metsanduse suunamine ning selleks metsandust käsitleva valdkonna arengukava ja metsandust reguleerivate õigusaktide väljatöötamine;
metsa hea seisundi tagamine;
metsaressursi arvestuse pidamine;
erametsanduse toetamine;
riigimetsa valitsemine ja majandamine;
riikliku järelevalve korraldamine;
metsaelustiku mitmekesisuse kaitse tagamine.

Osakonna juhataja juhib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase ja tähtaegse täitmise; esindab osakonda valdkonnale seatud ülesannete täitmisel ja annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi; osaleb komisjonide ja töögruppide töös, Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja rahvusvahelises koostöös.

Со своей стороны предлагаем

Vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid.
Võimalust panustada valdkonna edendamisse.
Oma ala tegijatest koosnevat meeskonda.
Paindlikku tööajakorraldust.
Haigestumise korral hüvitise maksmist juba teisest päevast.
Erialaseid koolitusi ja palju vahvaid ühisüritusi.
Tallinna kesklinnas asuvat mõnusat. töökeskkonda ning sõbralikke kolleege.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 5 лет
Уровень образования
магистратура
Сфера образования
лесоводство
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
английский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Компьютерная грамотность
средний уровень
Прочие требования
 

Magistrikraad metsanduse või sellega lähedalt seotud valdkonna erialal;
vähemalt viieaastane töökogemus erialases tegevusvaldkonnas;
vähemalt kolmeaastane töökogemus inimeste ja protsesside juhtimisel;
väga head teadmised metsanduse valdkonnast ja seda reguleerivatest õigusaktidest;
eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel (C-1 tase) koos ametialase sõnavara valdamisega;
valmisolek käia välislähetustes;
hea eestvedamis-, suhtlemis-, meeskonnatöö- ja analüüsioskusega ning algatusvõimeline

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Tallinn
Число рабочих мест
1
Заработная плата
 
Рабочее время
Полная занятость
Работа по сменам
Нет
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Срок выдвижения кандидатуры
26.03.2018
Время приступления к работе
май 2018

Информация по выдвижению кандидатуры

Ametikohta puudutavatele erialastele küsimustele vastab asekantsler Marku Lamp, e-post: marku.lamp@envir.ee või telefon 626 2920. Konkurssi puudutavat infot annab personaliosakonna peaspetsialist Katrin Talvik telefonil 626 2827 või e-post katrin.talvik@envir.ee.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 26. märtsiks 2018.a e-posti aadressile cv@envir.ee.

Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо

Контактное лицо

Katrin Talvik
Телефон: 626 2827; Э-почта: ÕzüNäTdüzhjäÕJmTjäNdmm