Название предприятия
Setomaa Vallavalitsus
Регистрационный код
75025041

Noorsootöötaja

Введено 12.01.2018 - № вакансии: 1336735

Рабочие обязанности

Noorsootöötaja töökoha põhieesmärk on Mikitamäe Noortekeskuse töö korraldamine ja noortega tegelemine. Noorsootöötaja peamised ametiülesanded on:
• Mikitamäe Noortekeskuse töö korraldamine;
• noorte juhendamine noortekeskuse lahtioleku aegadel;
• noortekeskuses korra tagamine;
• projektide kirjutamine noorsootöö edendamiseks ja parendamiseks;
• kaasamine ja tegelemine noortega ning osalemine noortega koos üritustel.

Со своей стороны предлагаем

Omalt poolt pakume: võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda

Требования к кандидату

Уровень образования
общее среднее образование
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C2 (умелый пользователь языка) - в совершенстве C2 (умелый пользователь языка) - в совершенстве
Прочие требования
 

• ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
• Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
• teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;
• isikuomadustest on nõutavad kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt oma pädevuse piires vastu otsuseid, võime neid põhjendada arusaadavalt ja ühetaoliselt ja vastutada nende eest; algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel ning võime töötada iseseisvalt; hea suhtlemis- ja koostööoskus, tasakaalukus, pingetaluvus, otsustus ja vastutusvõime, eetilisus, tolerantsus ja sõbralikkus.
Kasuks tuleb:
• B-kategooria juhilubade olemasolu
• eelnev töökogemus vastavas valdkonnas

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Võru maakond
Число рабочих мест
1
Заработная плата
 
Рабочее время
Частичная занятость (0,5)
Работа по сменам
Нет
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Срок выдвижения кандидатуры
28.01.2018
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Avaldus ja CV koos haridust tõendava dokumendiga ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 28. jaanuariks 2018 e-postiga vald at setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.

Lisainfo: vallavanem Raul Kudre, tel 5256 695, e-post raul.kudre at setomaa.ee.

Контактное лицо

Martin Sulp, Vallasekretär
Телефон: 5133960; Э-почта: martin.sulp@setomaa.ee