Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Sotsiaalministeerium

Регистрационный код: 70001952

Nõunik

Nutika arengu toetamise osakond

Введено 28.02.2019 - № вакансии: 1376417

Рабочие обязанности

Sinu ametinimetus on küll nõunik, aga töö sisu on kooslus teenuse omaniku, ärianalüütiku ja projektijuhi tööst. Sa oled partner ministeeriumi osakondadele ja IKT kompetentsikeskusele, Sa vastutad tervise infosüsteemi eest, analüüsid tervisevaldkonna õigusloome plaane IKT vaatest ja tõlgid need e-arendusvajaduste keelde, vajadusel juhid arendusprojekte. Sa nõustad sisuosakondi arenduste teostatavuse, jätkusuutlikkuse ja mõju osas. Sa oled süsteemne ja järjekindel projektijuht, osav suhete looja ja hoidja, Sul on nii tehnilist taipu, kui üldine arusaam õigusruumist.

Требования к кандидату

Уровень образования
магистратура
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
английский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Прочие требования
Oled oodatud kandideerima, kui oled:
algatusvõimeline lahenduste pakkuja ja nende järjekindel elluviija;
avatud suhtleja ja veenev läbirääkija;
süsteemse ja analüütilise mõtlemisega;
suurepärase suulise ja kirjaliku väljendusoskusega nii eesti kui ka inglise keeles.

Sul:
kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad infotehnoloogia valdkonnas);
edukas töökogemus ärianalüüsi või projektijuhtimise vallas;
kasuks tuleb kogemus andmehalduse või andmekogude pidamises;
kasuks tuleb töökogemus riigiasutuses, sh varasem kokkupuude õigusloomega

Со своей стороны предлагаем

Eneseteostuse võimalust uues, tegevuspõhises kontoris;
täiendkoolitusi ja arenguvõimalusi;
paindlikku töökorraldust.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Suur-Ameerika tn 1
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Sotsiaalministeerium edendab aktiivselt kõikide töötajate võrdõiguslikkust. Ootame kandideerima kõiki inimesi sõltumata nende soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, usutunnistusest, veendumustest, puudest või seksuaalsest sättumusest.
Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „Diginõunik“ hiljemalt 17. märtsil 2019. a. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9116.

Срок выдвижения кандидатуры
17.03.2019
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо
Контактное лицо
Jaana Kivila, personalikonsultant, Телефон: 6269263, Э-почта: OzzTzdÕäjähzJqgdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись