Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Sotsiaalkindlustusamet

Регистрационный код: 70001975

Ohvriabi Lääne piirkonna juht

Введено 15.11.2019 - № вакансии: 1401715

Рабочие обязанности

Meie aktiivselt arenevas organisatsioonis ootavad Sinu meeskonda sellised väljakutsed nagu psühhosotsiaalne kriisinõustamine, juhtumikorraldus, võrgustikukoostöö, ennetustegevused ning lepitusmenetluste läbiviimine. Töötad aktiivselt politsei, prokuratuuri, kohalike omavalitsuste, MTÜ-de ja teiste organisatsioonidega. Hoolitsed selle eest, et ohvriabitöötajatest koosnev tiim saavutaks seatud sihid ja arendaks oma meisterlikkust. Lisaks on sinu ülesanne psühhosotsiaalse kriisiabi ja vabatahtlike töö tõhus korraldamine oma piirkonnas.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 1 года
Уровень образования
бакалавриат
Сфера образования
социальная работа и консультирование
социальные и поведенческие науки
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
русский - желательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
английский - желательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
эстонский - обязательно C2 (умелый пользователь языка) - в совершенстве C2 (умелый пользователь языка) - в совершенстве
*Должен владеть хотя бы одним из желательных языков.
Компьютерная грамотность
средний уровень
Прочие требования
Eeldame kogemust meeskonna juhina. Väärtustame head koostöö- ja suhtlemisoskust ning tasakaalukat lävimist inimestega. Sul võiks olla juhtimisõigus, isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tuleb kasuks

Со своей стороны предлагаем

Täiskoormusega tööd Pärnus, tööpiirkonnaks on Lääne piirkond (Hiiumaa, Järvamaa, Läänemaa, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa). Meil on paindlik töökorraldus, 35 kalendripäeva puhkust, haigushüvitis ning teised suure organisatsiooni motivaatorid ja arenguvõimalused. Riigiametnikuna laienevad Sulle avaliku teenistuse seadusest tulenevad hüved ja kohustused.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn
Возможность удаленной работы
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
январь 2020

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandideerimiseks saada oma CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt
29.november 2019 CV Keskus või CV-Online keskkonna kaudu või aadressil cv@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Lisainfo jako.salla@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Срок выдвижения кандидатуры
01.12.2019
Контактное лицо
Ohvriabi osakonna juht, Телефон: 53767691, Э-почта: OzÕedqzhhzJqeüqäzzhÕäTDh@qü@qzgmüdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись