Haridus- ja Teadusministeerium

Регистрационный код: 70000740

Õigusosakonna asejuhataja

Введено 08.04.2021 - № вакансии: 1444518

Рабочие обязанности

Sinu peamised tööülesanded on:
• haridusseadustiku kaasajastamise protsessi kavandamine ja korraldamine;
• COVID-19 tingitud õigusaktide kaasajastamise protsessi juhtimine;
• õiguskeskkonna analüüsimine ja õigusloomealgatuste ettevalmistamine ning õigusloomes osalemine või protsesside juhtimine;
• ministeeriumi teiste osakondade õigusnõustamine ning vajadusel ka avalikkuse teavitamine ja koolitamine valdkonnaga seotud teemadel;
• teiste ministeeriumite õigusaktide kooskõlastamine (eelnõude juriidiline analüüsimine ja ministeeriumi kooskõlastuste koostamine);
• osakonna juhataja äraolekul osakonna töö korraldamine ja juhtimine.

Требования к кандидату

Уровень образования
магистратура
Сфера образования
право
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
английский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
Прочие требования
Edukal kandidaadil on:
• magistrikraad õigusteaduses või sellele vastav kvalifikatsioon;
• vähemalt kolmeaastane töökogemus õigusloome valdkonnas (kasuks tuleb töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses);
• varasem inimeste ja protsesside juhtimise kogemus;
• eesti keele oskus C1 tasemel ja inglise keele oskus B2 või sellele vastaval tasemel, sh väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime, sh võime ette näha tagajärgi ja lahendada tulemuslikult tekkinud väljakutseid;
• algatusvõime ja loovus, sh võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ja töötada iseseisvalt ja tulemuslikult;
• analüüsi- ja sünteesivõime, sh võime eristada olulist ebaolulisest;
• stressitaluvus, kohusetunne ja korrektsus

Со своей стороны предлагаем

Meil on hea töötada, sest väärtustame paindlikku töökorraldust ja pakume Sinu huvidele vastavat motivatsioonipaketti. Peame oluliseks head töökeskkonda, teenistujate arengut ning tunnustame oma inimesi erineval moel, hinnates nende asjatundlikkust ja panust.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Tallinn
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandideeri hiljemalt 22. aprilliks 2021 Recruri keskkonnas, saates meile oma CV ja motivatsioonikirja koos palgasooviga.

Sinu küsimustele vastab asekantsler (õigusosakonna juhataja ülesannetes) Robert Lippin telefonil 735 4090 või robert [dot] lippin [ä] hm [dot] ee.

Срок выдвижения кандидатуры
22.04.2021
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо
Контактное лицо
personaliarenduse juhtivekspert , Телефон: 7350250, Э-почта: margot [dot] saluse [ä] hm [dot] ee
Ссылка на среду выдвижения кандидатур
https://app.recrur.com/public/job-ad/Haridus--ja-Teadusministeerium-Oigusosakonna-asejuhataja/2beb35d5-6/1943638280

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись