Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Tapa Gümnaasium

Регистрационный код: 75019558

Õppejuht

Tapa Gümnaasiumi õppejuhina on sul võimalus suunata ja arendada kooli õppetööd, et tagada igale õppijale võimetekohane areng

Введено 12.06.2020 - № вакансии: 1417380

Рабочие обязанности

Õppejuhi põhiülesanneteks on kooli õppe- ja kasvatustöö juhtimine ja arendamine lähtuvalt kooli arengukavast, samas on oodatud ka ühist eesmärki toetavad ideed ja lahendused.
Meie kooli õppejuht
 on hea meeskonna ja inimeste juhtija, et planeeritavad õppekava arendused rakenduks koolielus;
 teab, milline peab olema üldhariduskooli tunnijaotus ning oskab lähtuvalt sellest koostada tunniplaani;
 omab visiooni kooli õppe- ja kasvatustöö arengust;
 on tuttav Eestis kehtiva haridust puudutava seadusandlusega;
 omab magistrikraadi ja õpetajakutset ning varasemat töökogemust koolis;
 on avatud meelega ja täis tegutsemisindu, hea suhtlemisoskusega ning peab oluliseks koostööd meeskonnas, kuhu ta kuulub.

Требования к кандидату

Уровень образования
магистратура
Сфера образования
педагогика
Компьютерная грамотность
средний уровень

Со своей стороны предлагаем

Lisaks väljakutseid pakkuvale ja huvitavale tööle saame pakkuda:
 kaasaegset töökeskkonda (väga hea IKT-vahendite baas, õppimist toetav ruumikasutus);
 enesearendamise ja -täiendamise võimalusi;
 ühiseid ettevõtmisi kolleegide seltsis;
 motiveerivat tasusüsteemi

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn, Pargi tn 12
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
17.08.2020

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandideerimiseks palun saata elulookirjeldus ja enda visioon õppejuhi tööst Tapa Gümnaasiumis hiljemalt 30.06.2020 aadressil agnes.jyrjo@tapagymnaasium.ee. Lisainfo: direktor Elmu Koppelmann 56267181

Срок выдвижения кандидатуры
30.06.2020
Необходимые документы
резюме (CV), другое
visioon Tapa Gümnaasiumi õppejuhi tööst
Контактное лицо
personalijuht, Телефон: +372 32 22 312, Э-почта: zkTmqdOSNOeJüzyzkSgTzzqä@gdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись