Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Lääne-Nigula Vallavalitsus

Регистрационный код: 75038598

Pearaamatupidaja

Введено 12.03.2019 - № вакансии: 1377354

Рабочие обязанности

Lääne-Nigula valla tsentraliseeritud raamatupidamise töö koordineerimine, korraldamine ja omavalitsuse raamatupidamisarvestusest tingitud majandustehingute korrektne ja nõuetele vastava arvestuse tagamine; igakuuliselt omavalitsuse saldoandmiku koostamine, kontrollimine ja saatmine Rahandusministeeriumi infosüsteemi, konsolideerimiskannete tegemine, omavalitsuse konsolideeritud majandusaasta aruande koostamine ning kolme väiksema iseseisva üksuse raamatupidamise korraldamine; omavalitsuse töötajate ning hallatavate asutuste juhtide nõustamine raamatupidamisarvestusega seotud teemadel; oma valdkonna dokumentide korrastamine, süstematiseerimine, toimikute koostamine, köitmine, arhiveerimine; koostab koostöös eelarve- ja raamatupidamisosakonna juhiga vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja ja teeb ettepanekuid selle muutmiseks; arendab koostöös eelarve- ja raamatupidamisosakonna juhiga vallavalitsuse raamatpidamise valdkonda.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 3 лет
Уровень образования
прикладное высшее образование (высшее профессиональное образование)
Прочие требования
erialane haridus; iseseisvus ja analüüsivõime, empaatiavõime, pingetaluvus, kohusetunne; organiseerimis- ja algatusvõime; meeskonnatöö oskused; töövaldkonnaga seotud seadusandluse tundmine ja oskus töötada vajalike andmebaasidega.
Kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus sektoris ja auditeerimise kogemus.

Со своей стороны предлагаем

mitmekülgset ja huvitavat tööd; võimalust eneseteostuseks; sõbralikku ja toetavat meeskonda.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Haapsalu mnt 6
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandideerijail saata avaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 25. märtsiks 2019 kell 12.00 aadressil airi.laanemets@laanenigula.ee.
Info Piret Zahkna 473 5053 või piret.zahkna@laanenigula.ee

Срок выдвижения кандидатуры
25.03.2019
Необходимые документы
резюме (CV), сопроводительное письмо, мотивационное письмо
Контактное лицо
Airi Läänemets, abivallasekretär, Телефон: 53315157, Э-почта: zäNädhzzTmgmüqJhzzTmTäk@hzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись