Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Регистрационный код: 75014965

https://www.tallinn.ee/sotsiaaltervishoiuamet

Peaspetsialist

lastekaitse

Введено 19.02.2019 - № вакансии: 1375373

Рабочие обязанности

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet võtab teenistusse
1. Sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna lastekaitse sektorisse 1 juhtivspetsialisti
Peamised teenistusülesanded juhtivspetsialistile:
• lastekaitse seaduse § 17 kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise koordineerimine;
• Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit saatjata alaealiste juhtumite korraldamine;
• laste ja perede ümarlaua ning arendustöörühma tegevuse korraldamine;
• linnaosade valitsuste lastekaitse spetsialistide nõustamine juhtumite lahendamisel;
• lastekaitsetöötajate koolituste korraldamine;
• osalemine laste õiguste ja heaolu valdkonna töörühmades ja võrgustikes;
• lastekaitse juhendmaterjalide koostamine

2. Sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna lastekaitse sektorisse 5 peaspetsialisti.
Peamised teenistusülesanded peaspetsialistidele:
• raske ja sügava puudega laste abivajaduse hindamine ja soovituste koostamine abimeetmete rakendamiseks;
• laste abivajaduse katmiseks teenuste arendamine.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 2 лет
Уровень образования
магистратура
Сфера образования
социальная работа и консультирование
Сертификаты, свидетельства, дипломы
социальный работник
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
русский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
английский - обязательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
Прочие требования
• head suhtlemisoskust, organiseerimis- ja algatusvõimet ning meeskonnatöö oskust;
• võimet ja tahet töötada pingeolukorras ning kohaneda kiiresti muutuvates tingimustes

Со своей стороны предлагаем

• mentorlust;
• eneseteostust toetavas, tervist väärtustavas, peresõbralikus ja arenevas meeskonnas;
• õppimis- ja arenemisvõimalusi;
• sportimisvõimalusi linna spordiklubis;
• 35 kalendripäevast põhipuhkust

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paldiski mnt 48a
Число вакантных рабочих мест
6
Заработная плата (брутто)
1300-1600 EUR
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
апрель 2019

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandidaatidel palume esitada hiljemalt 18. märtsiks 2019 avaldus, elulookirjeldus (CV) ja
omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab ATS § 15 sätestatud nõuetele ning väljavõte karistusregistrist (LasteKS § 20) e-postile heli.kapral@tallinnlv.ee

Lisainformatsioon Uku Torjus, telefon 6457803

Срок выдвижения кандидатуры
18.03.2019
Необходимые документы
резюме (CV), сопроводительное письмо
Контактное лицо
Heli Kapral, personali peaspetsialist, Э-почта: fmhädÕzyNzhJüzhhäTThjdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись