Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Peipsiääre Vallavalitsus

Регистрационный код: 77000192

http://www.peipsivald.ee

Peipsiääre Valla Keskraamatukogu direktor

Введено 14.03.2019 - № вакансии: 1377668

Рабочие обязанности

Põhilised tööülesanded:
1. esindab raamatukogu ning tegutseb raamatukogu nimel ilma täiendavate volitusteta, esindab raamatukogu suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.
2. kinnitab õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid ja teised raamatukogu haldusdokumendid, tagab töötervishoiu, tööohutuse ja andmekaitse nõuete täitmise.
3. võtab tööle raamatukogu töötajaid ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud, määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse.
4. määrab töötajate töötasu suuruse lähtudes vallaeelarves raamatukogule kinnitatud eelarve osast.
5. teeb vallavalitsusele ettepaneku raamatukogu lahtiolekuaegade muutmiseks.
6. korraldab raamatukogu asjaajamist, aruannete koostamist ja esitamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.
7. juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust.
8. koostab raamatukogu eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele.
9. teeb vallavalitsusele ja vallavolikogule ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks ja taotleb selleks vajalikke vahendeid.
10. osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõu ning arengukava koostamisel ja esitab need kinnitamiseks vallavalitsusele või vallavolikogule.
11. osaleb raamatukogu tegevust puudutavate küsimuste arutamisel vallavalitsuse või vallavolikogu istungitel.

Требования к кандидату

Уровень образования
прикладное высшее образование (высшее профессиональное образование)
Сфера образования
библиотечное дело, распространение информации и архивное дело
Сертификаты, свидетельства, дипломы
библиотекарь
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
русский - желательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
средний уровень
Прочие требования
Koostöö- ja suhtlemisoskus; vastutustundlikkus, korrektsus ja täpsus

Со своей стороны предлагаем

Mitmekesist ja vastutusrikast tööd; arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi; toetavat ja sõbralikku meeskonda; kaasaegset töökeskkonda; hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Koosa küla
Число вакантных рабочих мест
1
Заработная плата (брутто)
1350 EUR
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
02.04.2019

Информация по выдвижению кандидатуры

Kvalifikatsiooni täpsustus: raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või muu kõrghariduse korral raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kuues tase.
Oskuste täpsustus: juhtimiskompetents organisatsiooni arengu juhtimise, töökeskkonna kujundamise, personalijuhtimise ja ressurssside juhtimise valdkonnas.

Срок выдвижения кандидатуры
29.03.2019
Необходимые документы
резюме (CV), другое
haridust tõendavad dokumendid ja kandideerimisavaldus
Контактное лицо
Aleksandr Širokov, Asutuse esindusõiguslik isik, Телефон: 5040738, Э-почта: jzhDJymäyqäjzhDdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись