Märjamaa Vallavalitsus

Регистрационный код: 77000447

Planeerimise ja maakorralduse spetsialist

Введено 18.02.2020 - № вакансии: 1408832

Рабочие обязанности

Planeerimise ja maakorralduse spetsialisti töö eesmärk on Märjamaa valla territooriumi planeerimisalase tegevuse ning maakorralduse valdkonna tegevuste korraldamine.
Peamised tööülesanded:
• Märjamaa valla üld-, teema- ja detailplaneeringute menetluste korraldamine, planeerimisalane nõustamine ning Märjamaa valla territooriumi ruumilise arengu tegevuse jälgimine ning suunamine;
• maareformi ja maakorraldustoimingute tegemine, maa kohta käiva teabe kogumine ja haldamine, seotud dokumentatsiooni säilitamine, vastavate registrite pidamine ning haldamine;
• projekteerimistingimuste avatud menetluste korraldamine;
• osalemine valla arendusprojektide koostamisel ja elluviimisel.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 3 лет
Уровень образования
прикладное высшее образование (высшее профессиональное образование)
Сфера образования
архитектура и градостроительство
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
средний уровень
Oskus kasutada oma töös tavapärast kontoritarkvara, CAD ja GIS tarkvara, andmebaase
Прочие требования
Kandidaadilt eeldame:
• eelnevat töökogemust ametikoha valdkonnas ja/või valdkondlikku haridust ning julget pealehakkamist;
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• õppimisvalmidust ja uuendusmeelsust;
• kohuse- ja vastutustunnet;
• väga head stressitaluvust;
• iseseisvust ja otsustusvõimet;
• hea analüüsi ja tulemuste prognoosimisvõimet;
• koostöövõimet ja head suhtlemisoskust;
• eesti keele oskus, tasemel C1;
• oskust kasutab oma töös tavapärast kontoritarkvara, CAD ja GIS tarkvara, andmebaase
• B-kategooria juhtimisõigust;
Kasuks tuleb:
• erialane kõrgharidus (ruumiline planeerimine, arhitektuur, maastikuarhitektuuri, linnaplaneerimine või maakorraldus)
• eelnevat töökogemust ametikoha valdkonnas;
• teenistuskogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• kogemus planeeringute koostamise menetluses ja maakorralduse valdkonnas;
• dokumendihaldusprogrammi Amphora Professional kasutamise oskus
• väga hea suhtlemis- ja väljendamisoskus.

Со своей стороны предлагаем

• uuendustele suunatud töökeskkonda;
• mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• toetavat meeskonda;
• enesearengu võimalusi;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• 35-kalendripäevast põhipuhkust;
• erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste.
• teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppesessiooni ajal) alates õppepuhkusel viibimise 21 kalendripäevast töötasu säilitamist 75% ulatuses.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Rapla maakond, Märjamaa vald, Märjamaa alev, Tehnika tn 11
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Ootame kandidaate, kes soovivad panustada Märjamaa valla planeerimisalase kompetentsi kasvu ning valla arengu suure pildi nägemisse. Võid alles õppida või olla tegutsenud antud valdkonnas kõrgharidust omandamata, meie jaoks on tähtis julge pealehakkamine ning süvenemis ning analüüsioskus. Kui oled uuendusmeelne ning suunatud lahenduste leidmisele, ei karda vastutuse võtmist ning soovid igakülgselt panustada Märjamaa valla arengusse, siis tule kandideerima!
Avaldus/motivatsioonikiri koos palgasooviga, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 6. aprillil 2020 Märjamaa Vallavalitsuse aadressil Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee.
Lisainfo: abivallavanem Ott Valdma, tel 5380 5285; e-post: ott.valdma@marjamaa.ee

Срок выдвижения кандидатуры
06.04.2020
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо, другое
Haridust tõendava dokumendi koopia
Контактное лицо
Evi Rooda, personalispetsialist, Телефон: 53056895, Э-почта: mjädNeeDzJgzNOzgzzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись