Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Põlva Vallavalitsus

Регистрационный код: 75038581

http://www.polva.ee

Põlva valla Noorsootöö Keskuse juhataja

Введено 11.01.2019 - № вакансии: 1372122

Рабочие обязанности

Keskuse tegevuse eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond ning võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata noori olema ühiskondlikult aktiivne. Keskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel – on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele ja teadmistele.
Põlva valla Noorsootöö Keskuse juhataja tegutseb vastavalt asutuse põhimäärusele ja vastutab asutuse igapäevase töö korraldamise eest.
Juhataja peamised ülesanded on:
- Põlva vallas heatasemelise noorsootöö teenuse korraldamine ning valdkonna teavitus- ja turundusalane tegevus;
- keskuse organisatsioonikultuuri kaasajastamine;
- valdkonnaga seotud projektitegevuse korraldamine ja juhtimine;
- koostöö korraldamine valla hallatavate asutustega ja valdkonnaga seotud organisatsioonidega

Требования к кандидату

Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Прочие требования
Kandideerimise eelduseks on:
- kõrgharidus;
- juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, töökeskkonna kujundamise, personalijuhtimise ja ressursside juhtimise valdkonnas.

Edukas kandidaat on:
- vastutustundlik, korrektne ja täpne
- väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega
- noorsootööalase ja/või pedagoogilise töökogemusega
- loov ja initsiatiivikas
- valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt

Со своей стороны предлагаем

- vastutusrikast ja mitmekesist tööd tegevusterohkes valdkonnas;

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Põlva maakond, Põlva vald
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
ajutiselt äraoleva töötaja asendaja
Время приступления к работе
март 2019

Информация по выдвижению кандидатуры

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
2. elulookirjeldus;
3. haridust tõendavate dokumentide koopiad;
4. essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat esitab visiooni - Põlva valla Noorsootöö Keskuse edulugu

Dokumendid palume saata hiljemalt 24.01.2019 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

Срок выдвижения кандидатуры
24.01.2019
Необходимые документы
резюме (CV), другое
avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
haridust tõendavate dokumentide koopiad; essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat esitab visiooni - Põlva valla Noorsootöö Keskuse edulugu
Контактное лицо
Aigi Tiks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, Телефон: 7999490, Э-почта: zäkädüäÕqJyehjzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись