Riigikantselei

Регистрационный код: 70004809

Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler

Введено 24.11.2021 - № вакансии: 1476235

Рабочие обязанности

Asekantsleril on juhtiv roll riigi maksu- ja tollipoliitika ning fiskaalpoliitika kujundamisel ja rakendamisel eesmärgiga tagada Eesti finantsstabiilsus, fiskaalne julgeolek ning ühiskonna toimimiseks vajalike tulude laekumine. Asekantsler vastutab oma valdkonna arengukavade koostamise, õigusliku keskkonna kujundamise ja rahvusvahelise suhtlemise eest nii Euroopa Liidu kui OECD tasandil.

Olulisemad väljakutsed:

- Eesti konkurentsivõimet toetava maksu- ja tollipoliitika kujundamine, tagades riigi fiskaalse stabiilsuse ja ühiskonna toimimiseks vajalike tulude laekumise;
- aktiivne osalemine maksupoliitika kujundamisel EL ja OECD tasandil;
- finantssektori seadusandluse kujundamine arvestades tehnoloogilist arengut ja Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamine;
- EL ja liikmesriikide finantsstabiilsuse toetamine ning EL Pangandusliidu lõpule viimine;
- aja- ja asjakohase rahapesu tõkestamise raamistiku loomine.

Требования к кандидату

Уровень образования
магистратура
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
английский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Прочие требования
Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile
(https://www.riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).
Kandidaadilt ootame asjatundlikkust visiooni loomisel ning selle ellu viimisel, süsteemsust tulemuste saavutamisel ja edukust uuenduste juurutamisel.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
- väga head teadmised majandusest, rahandusest, maksundusest (sh maksuõigusest), finantspoliitikast ning finantssektori toimimisest ja reguleerimise põhimõtetest;
- vähemalt 5-aastane töökogemus koordineeritavas valdkonnas või sellega seonduval tegevusalal;
- strateegilise juhtimise ning poliitika kujundamise ja koordineerimise kogemus;
- rahvusvahelise suhtlemise ja EL alase koostöö kogemus;
- väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus ning võimekus protsesse juhtida.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Со своей стороны предлагаем

Võimalust töötada avalikus teenistuses ühtse meeskonna liikmena Eesti riigi heaks.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Tallinn
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avalduse;
- elulookirjelduse (sisestatuna konkursiveebi);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal "Eesti finantssektori väljakutsed ja võimalused", essee pikkus kuni 2 lehekülge

Dokumendid palume esitada hiljemalt 17.1.2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).

Срок выдвижения кандидатуры
17.01.2022
Контактное лицо
värbamisspetsialist, Э-почта: monika [dot] tamla [ä] riigikantselei [dot] ee
Ссылка на среду выдвижения кандидатур
https://tippjuhid.riigikantselei.ee/konkurss/rahandusministeeriumi-finants-ja-maksupoliitika-asekantsler

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли вы, что при поддержке кассы по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись