Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Tartu Vangla

Регистрационный код: 70006056

Sisekontrolli valdkonna peaspetsialist

Введено 13.07.2020 - № вакансии: 1420144

Рабочие обязанности

Sisekontrolli valdkonna peaspetsialisti põhiülesandeks on sisekontrolli töö juhtimine ja koordineerimine ning vanglas töötavate teenistujate poolt toimepandavate õigusrikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 1 года
Уровень образования
прикладное высшее образование (высшее профессиональное образование)
Сфера образования
право
охрана общественного порядка, аварийно-спасательная служба
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
английский - желательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
русский - обязательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
*Должен владеть хотя бы одним из желательных языков.
Прочие требования
Kõrgharidus korrektsiooni- või politseiametniku erialal või akadeemiline õigusalane haridus;
hea analüüsivõime ja lahenduste leidmisele orienteeritus ning kiire kohanemisvõime;
hea algatus- ja organiseerimisvõime, enda kehtestamine ja toimetulek pingelistes olukordades;
hea suhtlusoskus ja oskus motiveerida alluvaid ning kavandada ja kontrollida tööprotsesse;
teadmised infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja võimalustest ning oskus kasutada tabel- ja tekstitöötlusprogramme ning ametikohal vajalikke andmekogusid;
füüsiline võimekus, sest kandideerimisel tuleb sooritada kehalised katsed;
laitmatu taust;
kriminaal-, väärteo- ja haldusmenetluse kogemus;
vangistust ning vanglateenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
eelnev inimeste juhtimise kogemus sisejulgeoleku valdkonnas

Со своей стороны предлагаем

Võimalust panustada ühiskonna turvalisusesse;
olla täisväärtuslik meeskonna liige, kus arvestatakse igaühe arvamusega ning meie jaoks on oluline sõbralik ja toetav meeskond;
me hoolime oma töötajatest – toetame sportlikke eluviise, elukestvat õpet ning pakume paindlikku tööaega;
põhipuhkus on vähemalt 35 päeva.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Turu tn 56
Число вакантных рабочих мест
1
Заработная плата (брутто)
2100 EUR
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Срок выдвижения кандидатуры
02.08.2020
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо
Контактное лицо
Kristin Piik, personalipeaspetsialist , Телефон: 750 0817, Э-почта: ÕNäqüäTdyääÕJO@qüdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись