Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Rae Vallavalitsus

Регистрационный код: 75026106

Sisekontrolör

Введено 18.09.2019 - № вакансии: 1396708

Рабочие обязанности

Sisekontrolöri teenistuskoha eesmärk on töötada välja Rae Vallavalitsuse sisekontrollisüsteem ja -meetmed ning suurendada kindlustunnet, et valla asutustes võetavad juhtimis- ja kontrollimeetmed toetavad valla eesmärkide saavutamist, on õigusaktidega kooskõlas ning tagavad valla varade mõistliku kasutamise.

Sinu peamised teenistusülesanded:

- Rae Vallavalituse sisekontrollisüsteemi ja –meetmete väljatöötamine;
- järelevalve teostamine vallavalitsuse tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle;
- vajadusel distsiplinaarmenetluse läbiviimine;
- teenistujate kohta esitatud kaebuste menetlemine.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 2 лет
Уровень образования
бакалавриат
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Прочие требования
Meie ootame Sinult:

- kõrgharidust (soovituslikult majanduse või õiguse valdkonnas);
- vähemalt 2-aastast töökogemust ametikoha tegevusvaldkonnas;
- kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmist, samuti eelarve koostamise ja finantsaruandluse põhimõtete tundmist;
- väga head eesti keele oskust ning vähemalt ühe võõrkeele oskust suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
- heal tasemel arvuti kasutamise oskust, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskust;
- otsustus- ja vastutusvõimet, korrektsust töös, kohusetundlikkust, põhjalikkust ja täpsust, analüüsivõimet ja -oskust lahendada keerukaid situatsioone

Со своей стороны предлагаем

- stabiilset töötasu;
- erialaseid koolitusi;
- mitmekülgset ja iseseisvat tööd;
- 35 kalendripäeva põhipuhkust;
- meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 9
Возможность удаленной работы
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Kui tunned, et kirjeldatud töö on Sinu jaoks, siis ootame elulookirjeldust, haridust tõendava dokumendi koopiat ja kaaskirja hiljemalt 4. oktoobriks 2019.a meiliaadressile cv@rae.ee. Töökoht asub Rae vallas Jüris ja ootame sind alustama esimesel võimalusel!

Срок выдвижения кандидатуры
04.10.2019
Контактное лицо
Sigrid Pedak, personalijuht, Э-почта: qäkNäDdymDzÕJNzmdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись