Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Sotsiaalministeerium

Регистрационный код: 70001952

Soolise võrdõiguslikkuse nõunik

Введено 18.06.2019 - № вакансии: 1388177

Рабочие обязанности

Võrdsuspoliitikate osakonda on oodatud NÕUNIK, kes vastutab soolise võrdõiguslikkuse valdkonna arendamise ja soolõime teostamise eest eesmärgiga edendada soolist võrdõiguslikkust. Sa tegutsed aktiivselt selle nimel, et mehed ja naised saaksid olla võrdsed. Sa oled osav suhete looja ja hoidja nii siseriiklikult kui ka rahvusvahelisel tasandil, Sa tunned ennast kindlalt õigusaktide eelnõusid analüüsides, aga ka sihtgruppe sooaspekti arvestamise teemal nõustades ja koolitades.

Требования к кандидату

Уровень образования
бакалавриат
Сфера образования
социальные и поведенческие науки
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
английский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Прочие требования
Oled oodatud kandideerima, kui oled:
* algatusvõimeline lahenduste pakkuja ja nende järjekindel elluviija;
* avatud suhtleja ja inspireeriv esineja;
* iseseisev ja tulemustele orienteeritud;
* süsteemse ja analüütilise mõtlemisega;
* väga hea suulise ja kirjaliku väljendusoskusega nii eesti (C1) kui ka inglise (B2) keeles.
Sul on:
* kõrgharidus (soovitavalt sotsiaalteadustes);
* väga head teadmised soolõimest ja soolise võrdõiguslikkuse poliitikast;
* varasem töökogemus soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas;
* teadmised inimõiguste kaitsest ning valdkonna rahvusvahelisest praktikast;
* kasuks tuleb töökogemus riigiasutuses, sh varasem kokkupuude õigusloomega

Со своей стороны предлагаем

Meie pakume:
eneseteostuse võimalust kaasaegses, tegevuspõhises kontoris;
täiendkoolitusi ja arenguvõimalusi;
paindlikku töökorraldust.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Suur-Ameerika tn 1
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Sotsiaalministeerium edendab aktiivselt kõikide töötajate võrdõiguslikkust. Ootame kandideerima kõiki inimesi sõltumata nende
soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, usutunnistusest, veendumustest, puudest või seksuaalsest sättumusest.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „soolise võrdõiguslikkuse nõunik“ hiljemalt 15.07.2019. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9263.

Срок выдвижения кандидатуры
15.07.2019
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо
Контактное лицо
Jaana Kivila, personalikonsultant, Телефон: 6269263, Э-почта: ymNqeTzhJqgdmm
Ссылка на среду выдвижения кандидатур
https://www.cv.ee/toopakkumine/ev-sotsiaalministeerium/soolise-vordoiguslikkuse-nounik-f3938606.html

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись