Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Riigikantselei

Регистрационный код: 70004809

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler

Введено 30.11.2021 - № вакансии: 1476957

Рабочие обязанности

Asekantsleri ülesanne on aidata luua inimestele vajalikke teenuseid, sh e-teenuseid, mis lähtuvad teenusedisaini parimatest praktikatest. Tema töö tulemusel luuakse töö-, tervise- ja sotsiaalvaldkonnas lõimitud teenuseid, mis põhinevad teadus- ja arendustegevusel ning kasutajakogemusel, on mugavad kasutada ja rakendavad nutikalt kaasaegset teabetehnoloogiat.
Asekantsleri südameasjaks on sealjuures avalike teenuste rohepööramine ja ökoloogilise jalajälje vähendamine.

Требования к кандидату

Уровень образования
магистратура
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
английский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Прочие требования
Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile
(https://www.riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega tuleviku kujundamisel, innovatsiooni juhtimisel ning tulemuste saavutamisel.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
- head teadmised Eesti sotsiaal- ja tervisesüsteemi toimimisest;
- varasem suurte strateegiliste protsesside juhtimise kogemus;


Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Со своей стороны предлагаем

Võimalust töötada avalikus teenistuses ühtse meeskonna liikmena Eesti riigi heaks.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Tallinn
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat
Время приступления к работе
январь 2022

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avalduse;
- elulookirjelduse (sisestatuna konkursiveebi);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;

Dokumendid palume esitada hiljemalt 17.12.2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).

Срок выдвижения кандидатуры
17.12.2021
Контактное лицо
värbamisspetsialist, Э-почта: monika [dot] tamla [ä] riigikantselei [dot] ee
Ссылка на среду выдвижения кандидатур
https://tippjuhid.riigikantselei.ee/konkurss/sotsiaalministeeriumi-e-teenuste-ja-innovatsiooni-asekantsler

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли вы, что при поддержке кассы по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись