Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Viimsi Vallavalitsus

Регистрационный код: 75021250

Sotsiaaltöö peaspetsialist

Введено 08.11.2019 - № вакансии: 1401186

Рабочие обязанности

Peamisteks tööülesanneteks on sotsiaalteenuste- ja toetuste välja arendamine, koordineerimine ja järelevalve.
Ootame Sind kandideerima, kui omad tahet ja oskust muuta Viimsi valla elanike elukeskkond paremaks.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 3 лет
Уровень образования
бакалавриат
Сфера образования
социальная работа и консультирование
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
английский - обязательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
русский - обязательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
Компьютерная грамотность
средний уровень
Прочие требования
• väga hea suhtlemis- ja koostööoskus;
• hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
• kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
• algatus- ja otsustusvõime;
• hea pingetaluvus ja võime iseseisvalt töötada;
• hea argumenteerimisoskus ja võime olulist eristada ebaolulisest.


Kandideerimisel tuleb kasuks eelnev omavalitsussüsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine ning hea vene keele oskus

Со своей стороны предлагаем

• muudad Viimsi paremaks;
• teed koostööd valdkonna parimate spetsialistidega;
• tegutsed põnevas ja väljakutsetest tulvil omavalitsuses, pakkudes arengu- ja eneseteostusvõimalusi.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Viimsi vald, Viimsi alevik, Nelgi tee 1
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Konkursil osalemiseks palume esitada avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, elulookirjeldus (CV) koos lühikese motivatsioonikirjaga, haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 27. oktoobriks 2019 e-posti aadressile personal@viimsivv.ee märgusõnaga "Sotsiaaltöö vanemspetsialist" või kandideerida läbi CV-online süsteemi.

Срок выдвижения кандидатуры
29.11.2019
Необходимые документы
резюме (CV), сопроводительное письмо, мотивационное письмо
Контактное лицо
Kristi Pukk, personali- ja haldusosakonna juhataja, Э-почта: ÕNäqüädy@ÕÕJjäägqäjjdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись