Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Paide Linnavalitsus

Регистрационный код: 77000246

http://www.paide.ee

Sotsiaaltöö spetsialist

Введено 25.06.2019 - № вакансии: 1388646

Рабочие обязанности

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:
• Sotsiaalhoolekandealane (sh teenuste osutamisega seonduv) nõustamine ja vältimatu sotsiaalabi korraldamine.
• Abivajaduse väljaselgitamiseks kodukülastuste teostamine.
• Rahaliste hüvitiste, sh toimetulekutoetuste ning teiste riigieelarvest ja kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramine.
• Eluruumi tagamise teenuse korraldamine ja teenusel viibijate abistamine.
• Valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine.
• Valdkonna projektitöödes osalemine.
• Valdkonna statistiliste andmete kogumine ja aruannete koostamine.
• Andmete esitamine sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse STAR.

Требования к кандидату

Уровень образования
прикладное высшее образование (высшее профессиональное образование)
Сфера образования
социальная работа и консультирование
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
русский - желательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
специалист
Sotsiaaltööks vajaliku programmi STAR kasutamisoskus. Dokumendihaldusprogramm DELTA
Прочие требования
Sobiv kandidaat orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte.
Omab head suhtlemisoskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega, omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet. On hea meeskonnatöötaja

Со своей стороны предлагаем

Tule meile tööle, sest:
• meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd, jagada oma tarkusi ning saada uusi kogemusi pikaaegsetelt ametnikelt;
• meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti;
• me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist;
• meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust;
• meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Järva maakond, Paide linn, Paide linn
Число вакантных рабочих мест
1
Заработная плата
Palk kokkuleppel
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Sooviavaldust ootame hiljemalt 10. juuliks 2019. a e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee või aadressil: Paide Linnavalitsus, Pärnu tn 3, Paide 72711, märgusõnaga „Sotsiaaltöö spetsialist“.

Lisainfot saab küsida sotsiaaltöö spetsialistilt Anu Õun tel 383 8628 või 5836 2777.

Срок выдвижения кандидатуры
10.07.2019
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо, другое
koopia haridust tõendavast dokumendist; kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses; palgasoov (märkida motivatsioonikirjas).
Контактное лицо
Rita Laanetu, spetsialist, Телефон: 383 8616, Э-почта: NäüzdhzzTmü@JyzäDmdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись