Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Viljandi Linnavalitsus

Регистрационный код: 75005222

http://www.viljandi.ee

Spetsialist

Kinnisvara haldusameti spetsialist

Введено 17.01.2020 - № вакансии: 1406360

Рабочие обязанности

1. oma tööülesannete täitmisel peab kinnisvara haldusameti spetsialist lähtuma tööandja poolt kinnitatud normdokumentidest;
2. süstematiseerima kinnisvara haldusametiga seotud informatsiooni ja dokumentatsiooni kujul, mis tagab informatsiooni leidmise kiireimal ja lihtsaimal viisil ning selle säilimise;
3. kasutama tööandja poolt kehtestatud tüüpseid lepingu-, akti- ja aruandevorme vajalike dokumentide vormistamiseks ning vajadusel tegema ettepanekuid nende muutmiseks;
4. haldama kinnisvara haldusameti dokumentatsiooni ja tegema ettepanekuid informatsiooni haldamise efektiivsemaks korraldamiseks ja kasutama kõiki võimalusi nende rakendamiseks;
5. kinnisvara haldusameti halduseelarve koostamisel ja täitmise jälgimisel osalemine ning kord kvartalis eelarve analüüsi teostamine koos kulude ja eelarve ülevaatega. Kinnisvara haldusameti kuluarvete kontroll üldmeilil ning nende edastamine arvete süsteemi. Arvete süsteemis viseerimine vastavalt kululiigile ning eelarvele;
6. kinnisvara haldusameti hankedokumentide koostamine ning menetlusringide algatamine;
7. vastavalt sotsiaalkomisjoni ja linnavalitsuse korraldustele üürilepingute, üürilepingute pikendamiste, üürilepingute lõpetamiste ja hoiatuskirjade koostamine;
8. kinnisvara haldusameti eelnõude koostamises osalemine, dokumendihaldussüsteemi lisamine ja menetlusringi algatamine;
9. haldusprotseduuride koostamises ja kaasajastamises osalemine;
10. objektide projektides protsesside väljatöötamisel osalemine ja tegevuste elluviimise jälgimine;
11. kinnisvara haldusametiga seotud koosolekute protokollimine;
12. hoonetega ja kinnistutega seotud informatsiooni ja dokumentatsiooni haldustarkvaras haldamine ja kaasajastamine s.h tarbimisandmete sisestamine ja teenusepakkujatele edastamine;
13. kinnisvara haldusameti tulueelarve edasiarvete koostamine rahandusametile s.h üüripinnad ja mitteeluruumid;
14. kinnisvara haldusameti, majandusameti ja Viljandi Linnahoolduse elektrooniliste töötaotluste sisestamine haldustarkvarasse;
15. muude seaduslike ühekordsete ülesannete täitmine.

Требования к кандидату

Уровень образования
прикладное высшее образование (высшее профессиональное образование)
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
средний уровень
väga hea arvuti (sh kontoritarkvara) kasutamise oskus (eriti tabelarvutus¬tarkvara ja tekstitöötlus¬tarkvara);
Прочие требования
* kõrgharidus;
* täidetud avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavad nõuded;
* süsteemne ja analüütiline ning lahendustele orienteeritud mõtlemine ning võime näha nii detaile kui ka suurt pilti;
* võimekus tegeleda mitme teemaga paralleelselt, säilitades samal ajal rahuliku meele ja otsustusvõime;
* oskus näha mitu sammu ette ning olla leidlik lahendusteni jõudmisel;
* suurepärane kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus eesti keeles;
* eelnev erialane praktiline töökogemus;
* soov töötada väikses, rõõmsameelses ja nooruslikus meeskonnas

Со своей стороны предлагаем

 mitmekülgseid ja põnevaid tööülesandeid;
 rohkelt arenemisvõimalusi kinnisvara haldamise ja arendamisega seotud valdkonnas;
 võimalust õppida otse oma ala spetsialistidelt;
 võimalust erialasteks täiendkoolitusteks;
 professionaalset, sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 põnevaid ühisüritusi;
 tervise- ja spordikulude hüvitamist;
 ametitelefoni kasutamise võimalust.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Viljandi maakond, Viljandi linn, J. Laidoneri plats 5
Число вакантных рабочих мест
1
Заработная плата (брутто)
1100-1300 EUR
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
март 2020

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia Viljandi Linnavalitsusele 15.02.2020 Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee

Срок выдвижения кандидатуры
15.02.2020
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо, другое
diplomi koopia
Контактное лицо
Andres Mägi, kinnisvara haldusameti juhataja, Телефон: 435 4752, Э-почта: zTDNmqdgzkäJjähOzTDädmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись