Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Tartu Vallavalitsus

Регистрационный код: 75006486

Teede ja liikluskorralduse spetsialist

Введено 25.11.2021 - № вакансии: 1476372

Рабочие обязанности

Teeregistri pidamine ja teehoiukava koostamine;
teede, tänavate ja tänavavalgustuse hoolduse (sh lumetõrje) ja remondi korraldamine;
osalemine valdkonna hangete ettevalmistamisel ja täitmisel;
teede, tänavate ja tehnovõrkude ehituse korraldamine;
tee kinnistutega seotud kasutusõiguste ja servituutide seadmise;
valdkondlike õigusaktide eelnõude koostamine.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 1 года
Уровень образования
бакалавриат
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
средний уровень
Прочие требования
Valdkonda reguleerivate õigusaktide ja standardite tundmine; kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine; haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus; väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas; arvuti kasutamise oskus heal tasemel; kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus; kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Со своей стороны предлагаем

Huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd; sõbralikku ja kokkuhoidvat kollektiivi; 35 kalendripäeva põhipuhkust.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik, Haava tn 6
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid: kandideerimisavaldus koos palgasooviga; elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik; motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk); muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 10.detsembril 2021 e-posti aadressil tartuvald [ä] tartuvald [dot] ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Teedespetsialisti konkurss“.

Срок выдвижения кандидатуры
10.12.2021
Контактное лицо
Kadi Kukk, -, Телефон: 53476179, Э-почта: kadi [dot] kukk [ä] tartuvald [dot] ee

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли вы, что при поддержке кассы по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись