Viimsi Vallavalitsus

Регистрационный код: 75021250

Teede vanemspetsialist

Введено 08.11.2019 - № вакансии: 1401183

Рабочие обязанности

Peamisteks tööülesanneteks on teehoolde juhtimine, teedevaldkonna arendustegevuste ning strateegiate elluviimine ja valla teehoiutööde korraldamine.
Ootame Sind kandideerima, kui sul on tahe ja oskus läbi kommunaalvaldkonna teenuste muuta Viimsi valla elukeskkond paremaks.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 1 года
Уровень образования
прикладное высшее образование (высшее профессиональное образование)
Сфера образования
строительство и гражданское строительство
Сертификаты, свидетельства, дипломы
инженер-дорожник
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
средний уровень
Прочие требования
algatus- ja otsustusvõime ning kogemus tulemuslikult projekte juhtida;
väga hea suhtlemis- ja koostööoskus, hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
kaasaegsete IT vahendite kasutamise oskus;
hea pingetaluvus ja võime iseseisvalt töötada

Со своей стороны предлагаем

• saad panustada ühe kiirelt areneva valla kujunemisse ja arengusse;
• töötad ägedas meeskonnas koos valdkonna parimate spetsialistidega;
• tegutsed põnevas ja väljakutsetest tulvil omavalitsuses, mis pakub erinevaid arengu- ja eneseteostusvõimalusi.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Viimsi vald
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 24. novembriks 2019 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „Teedeehituse vanemspetsialist“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil personal@viimsivv.ee.

Срок выдвижения кандидатуры
24.11.2019
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо
Контактное лицо
Kristi Pukk, Personali- ja haldusosakonna juhataja, Э-почта: ÕNäqüädy@ÕÕJjäägqäjjdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись