Märjamaa Vallavalitsus

Регистрационный код: 77000447

Teedespetsialist

Введено 18.02.2020 - № вакансии: 1408830

Рабочие обязанности

Ametikoha eesmärk on teede valdkonnaga seotud tegevuste koordineerimine ja korraldamine Märjamaa vallas ning valla teehoiutööde järelevalve.
Tööülesanded:
• teedeehituse tehnilise kirjelduse ning mahutabelite koostamine ning hooldus- ja remonditööde järelevalve;
• teeregistri pidamine ja registri baasil valla teedel toimuvast ülevaate loomine;
• valla teehoiukava ja teedeehituse investeeringute plaani koostamine ning elluviimine;
• liikluskorralduse valdkonna juhtimine;
• kaevelubade ja teede sulgemise menetluste läbiviimine;
• valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
• teede valla omandisse võtmise ja teede avalikuks kasutamiseks määramise korraldamine, erateede avaliku kasutamise lepingute ettevalmistamine ja nende täitmise kontrollimine;
• muud valdkonnaga seotud ülesanded.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 3 лет
Уровень образования
средне-специальное образование
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
средний уровень
Прочие требования
Kandidaadilt eeldame:
• tehnilist kõrgharidust ja/või eelnevat töökogemust ametikoha valdkonnas;
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• õppimisvalmidust ja uuendusmeelsust;
• kohuse- ja vastutustunnet;
• väga head stressitaluvust;
• iseseisvust ja otsustusvõimet;
• koostöövõimet meeskonnas;
• head eesti keele oskust;
• B-kategooria juhtimisõigust.

Kasuks tuleb:
• töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• kogemus teede remondi mahutabelite ning tehniliste kirjelduste koostamisel;
• väga hea suhtlemis- ja väljendamisoskust

Со своей стороны предлагаем

• uuendustele suunatud töökeskkonda;
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• toetavat meeskonda;
• enesearengu võimalusi;
• osalist kaugtöö võimalust;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste;
• teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppesessiooni ajal) alates õppepuhkusel viibimise 21 kalendripäevast töötasu säilitamist 75% ulatuses.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Rapla maakond, Märjamaa vald, Märjamaa alev
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Võid alles õppida või olla tegutsenud antud valdkonnas kõrgharidust omandamata, meie jaoks on tähtis julge pealehakkamine ning süvenemis ning analüüsioskus. Kui oled uuendusmeelne ning suunatud lahenduste leidmisele, ei karda vastutuse võtmist ning soovid igakülgselt panustada Märjamaa valla teede valdkonna arengusse, siis tule kandideerima!
Avaldus/motivatsioonikiri koos palgasooviga, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 6. aprillil 2020 Märjamaa Vallavalitsuse aadressil Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee.
Lisainfo: abivallavanem Ott Valdma, tel 5380 5285; e-post: ott.valdma@marjamaa.ee

Срок выдвижения кандидатуры
06.04.2020
Необходимые документы
резюме (CV), сопроводительное письмо, мотивационное письмо
Контактное лицо
personalispetsialist, Э-почта: mjädNeeDzJgzNOzgzzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись