Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Lääne-Nigula Vallavalitsus

Регистрационный код: 75038598

Tegevuste juhendaja

Martna Noortekeskuses

Введено 05.05.2020 - № вакансии: 1413762

Рабочие обязанности

Tegevuste juhendaja ülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut; ühisest tegutsemist huvitatud noorte ja noorteühenduste koondamine ning nendele tegutsemisvõimaluste pakkumine kodu- ja koolivälisel ajal, ennetamaks ning pidurdamaks noorte ühiskonnavastaste või sotsiaalselt vähesidusate hoiakute väljakujunemist; noorsootegevuse alaste projektide algatamine ja läbiviimine; laste- ja noorteürituste korraldamine ja nende läbiviimine; noortekeskuse ruumide haldamine; suhtlemine erinevate asutustega noorsootöö paremaks korraldamiseks; osavalla ürituste organiseerimine, Lääne-Nigula valla teiste noortekeskustega ühistes tegevustes osalemine.

Требования к кандидату

Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Компьютерная грамотность
средний уровень
Прочие требования
Noorsoo-, sotsiaal- ja huvitöö valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus; vastutustunne, korrektsus ja täpsus; projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus; positiivsus ja loomingulisus; valmisolek töötada õhtusel ajal.
Kasuks tuleb: isikliku sõiduauto kasutamise võimalus; varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel

Со своей стороны предлагаем

Mitmekülgset ja huvitavat tööd; võimalust eneseteostuseks; konkurentsivõimelist töötasu ja toetavat kollektiivi; erialaseid koolitusi.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Martna küla
Число вакантных рабочих мест
1
Заработная плата (брутто)
750 EUR
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
сентябрь 2020

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri ja CV hiljemalt 30. juuni 2020 kell 12.00 aadressil airi.laanemets@laanenigula.ee

Срок выдвижения кандидатуры
30.06.2020
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо
Контактное лицо
Airi Läänemets, abivallasekretär, Телефон: 53315157, Э-почта: zäNädhzzTmgmüqJhzzTmTäk@hzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись