Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Osaühing SF Pandivere

Регистрационный код: 10127457

Tehnoloog - tootmisjuht

Lapsehoolduspuhkuse asendajaks

Введено 17.01.2020 - № вакансии: 1406299

Рабочие обязанности

Tootmistegevuse planeerimine ja koordineerimine, eesmärgipärane juhtimine; enesekontrollsüsteemi loomine ja haldamine; tellimuste kvaliteetse, õigeaegse ja efektiivse täitmise tagamine; toodangu kvaliteedi tagamine ja tootmiskulutuste optimeerimine; toorme, lõpetamata toodangu ja valmistoodangu arvestus, kontroll ning koguste analüüsimine ja järgnevateks perioodideks prognooside koostamine; toorme, lõpetamata toodangu ja valmistoodangu soetamise, säilimise ja nende haldamisega seotud tegevuste organiseerimine; toorme kasutamise pidev analüüsimine, ettepanekute tegemine toorme efektiivseks kasutamiseks; pool- ja valmistoodangu tehnobiokeemiline ja mikrobioloogiline kontrollimine; ettevõtte tootmisprotsessi häireteta tagamiseks materjalide, asjade ja seadmete soetamine; tarbijate häireteta ja kvaliteetse toodanguga varustamise korraldamine; osalemine toodangu hinnaarvutuste ning ettevõtte poolt pakutavate kaupade ja teenuste hinnakirja koostamisel; tootmisega seotud dokumentatsiooni arhiveerimise korraldamine; klientide ja koostööpartneritega suhete loomine, hoidmine ja arendamine; alluva personali ja alltöövõtjate tegevuse ja muude ressursside planeerimine ja organiseerimine ning töötulemuste kontrollimine; personalile töögraafikute koostamine ning nende kooskõlastamine; personali puhkuste ajakava koostamine ja sellest kinnipidamise jälgimine; oma tööülesannete täitmiseks vajalike dokumentide koostamine; aruandluse koostamine ja esitamine.

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 1 года
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
русский - желательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
средний уровень
Igapäevane arvuti kasutaja, oskus läbi viia keerukamaid otsinguid internetist ning kasutada levinumat kontoritarkvara (nt OpenOffice, MS Excel). Kasuks tuleb majandustarkvara EEVA tundmine
Прочие требования
Isikuomadused: analüüsivõime, eneseinitsiatiiv, otsustamisjulgus, vastutustunne, korrektsus, täpsus, oskus suhelda kolleegide ja klientidega

Со своей стороны предлагаем

Toredaid ja abivalmis kolleege; vajadusel ametikorterit; väljaõpet kohapeal.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Tartu maakond, Tartu vald, Vasula alevik, Rotaks Lihapood
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
Время приступления к работе
май 2020

Информация по выдвижению кандидатуры

Срок выдвижения кандидатуры
31.03.2020
Необходимые документы
резюме (CV)
Контактное лицо
Aare Kalson, Juhatuse liige, Телефон: 5050425, Э-почта: zzNmJNeüzÕqdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись