Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill

Регистрационный код: 75002949

http://kjrukkilill.eu

Tervishoiutöötaja

Введено 20.01.2020 - № вакансии: 1406490

Рабочие обязанности

Lasteaia tervishoiutöötaja:
1. jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;
2. osutab esmast esmaabi lastele ja personalile
3. koostab sotsiaalministri määrusega lasteaia päevakavale kehtestatud nõuetele vastava lasteaia päevakava ja jälgib sellest kinnipidamist
4. peab laste lasteaias kohalkäimise igapäevast arvestust
5. koostab menüü, korraldab ja kontrollib toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele koolieelses lasteasutuses
6. kontrollib köögi sanitaarseisukorda, teostab köögi enesekontrolli tegevusi
7. nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes;
8. korraldab personali tervishoiu- ja tööohutusalast tegevust lasteaias.
9. kontrollib lasteaia puhtust ning sanitaarnormidest ja -nõuetest kinnipidamist
10. osaleb laste tervisekasvatuse alastes tegevustes
11. täidab muid õigusaktidest tulenevaid ning direktorilt saadud ülesandeid.

Требования к кандидату

Уровень образования
средне-специальное образование
Сфера образования
медицина
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
русский - желательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
Компьютерная грамотность
средний уровень
Kasuks tuleb ANC toitlustusprogrammi kasutamise oskus
Прочие требования
Lapsesõbralikkus, iseseisvus, koostööoskus, hea suhtlemisoskus, korrektsus

Со своей стороны предлагаем

Väljaõpe; omaette kabinet.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Maleva tn 47
Число вакантных рабочих мест
1
Заработная плата (брутто)
620 EUR
Рабочее время
Полная занятость
Tööaeg E, T, K, R - 8.00 - 16.00
N 9.30 - 17.30
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
июнь 2020

Информация по выдвижению кандидатуры

Срок выдвижения кандидатуры
29.02.2020
Необходимые документы
резюме (CV), сопроводительное письмо, другое
meditsiinialast haridust ja eesti keele oskust tõendavad dokumendid
Контактное лицо
Janika Narusk, Asutuse esindusõiguslik isik, Телефон: 5513485, Э-почта: N@ÕÕähähhJÕOhjdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись