Sotsiaalministeerium

Регистрационный код: 70001952

Töökeskkonna nõunik

Введено 18.06.2019 - № вакансии: 1388183

Рабочие обязанности

Ootame Sind tööle, kui soovid edendada ohutuskultuuri ja panustada töötervishoiu ja –ohutuse valdkonna arengusse. Sinu ülesandeks on aidata Eesti ettevõtjatel luua töökeskkond, mis hoiab ja väärtustab töötaja tervist.
Sinu igapäevatöö hõlmab mitmekülgseid tegevusi – näiteks probleemide analüüs ja ettepanekute tegemine, ekspertteabe kogumine, õigusaktide ettevalmistamine, Eesti seisukohtade kujundamine siseriiklikult ja rahvusvaheliselt ning teavitustegevuste korraldamine. Valdkonnad, millega kokku puutud on väga erinevad, näiteks töökeskkonna riskide hindamine, tervisekontroll, tööõnnetuste ennetamine, töötajate vaimne ja füüsiline tervis, ohud töökeskkonnas jpm.

Требования к кандидату

Уровень образования
бакалавриат
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
английский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
Прочие требования
Oled oodatud kandideerima, kui oled:
* oled huvitatud töötervishoiu ja –ohutuse arendamisest;
* oled hea analüüsivõimega;
* oskad näha suurt pilti ja oled valmis panustama valdkonna arengusse;
* oled suunatud lahenduste pakkumisele ja nende iseseisvalt elluviimisele;
* oled hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskusega.

Sul on:
* kõrgharidus;
* head teadmised töötervishoiu ja –ohutuse valdkonnas;
* väga hea väljendusoskus eesti ja inglise keeles

Со своей стороны предлагаем

Meie pakume:
* võimalust kaasa rääkida töötervishoiu ja tööohutusvaldkonna arendamist vajavates suundades;
* võimalust muuta inimeste tööelu ja ettevõtja ärikeskkond paremaks;
* laiapõhjalise võrgustumise ja avaliku esinemise võimalusi;
* võimalust juhtida olulisi ühiskonnaelu muutvaid projekte ja protsesse;
* puhkust 35 kalendripäeva aastas;
* võimalust eneseteostusele ja toetavat meeskonda uues tegevuspõhises kontoris.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Suur-Ameerika tn 1
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja (maksimaalselt 2 A4), kus kirjutad, mis sind töötervishoiu ja –ohutuse valdkonnaga seob ning milliseid teadmisi ja kogemusi valdkonnas omad e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „TAO töökeskkonna nõunik“ hiljemalt 31 juulil 2019.a. Palun too välja vähemalt üks probleemkoht tööohutuse valdkonnas, millega tuleb sinu hinnangul tulevikus tegeleda. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9261. Ametikoht asub Tallinnas.

Срок выдвижения кандидатуры
31.07.2019
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо
Контактное лицо
Katrin Noormägi, Телефон: 6269261, Э-почта: ymNqeTzhJqgdmm
Ссылка на среду выдвижения кандидатур
https://www.cv.ee/toopakkumine/ev-sotsiaalministeerium/tookeskkonna-nounik-f3938584.html

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись