Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Sotsiaalministeerium

Регистрационный код: 70001952

Töövaidluskomisjoni juhataja

Tähtajaline (asenduskoht)

Введено 10.02.2020 - № вакансии: 1408154

Рабочие обязанности

Töövaidluskomisjoni (TVK) juhataja töö eesmärk on töövaidluse lahendamise seaduse alusel lahendada töötaja ja tööandja vahelisest töösuhtest tekkinud vaidluseid.

Требования к кандидату

Уровень образования
магистратура
Сфера образования
право
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
английский - желательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
русский - желательно B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень B1 (самостоятельный пользователь языка) - средний уровень
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Прочие требования
• riiklikult tunnustatud magistrikraad õiguse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon;
• töövaidluse lahendamiseks vajalikud teadmised ja oskused, sh väga head teadmised tööõigusest ja töövaidluse menetluse läbiviimisest;
• kõrgete kõlbeliste omadustega;
• eesti keele oskus tasemel C1;
• suuline ja kirjalik selge ning ladus väljendusoskus;
• sihikindlus ja pingetaluvus;
• vastavus töövaidluse lahendamise seaduse § 7 lõikes 2 kehtestatud nõuetele.
Kasuks tuleb:
• lepitamise või läbirääkimiste pidamise kogemus;
• vene ja inglise keele oskus suhtlemistasandil;
• juhiloa olemasolu

Со своей стороны предлагаем

Edukal kandidaadil avaneb võimalus kujundada töövaidluste praktikat ning aidata kaasa töösuhte stabiilsuse loomisele.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Tartu maakond, Tartu linn
Pärnu maakond, Pärnu linn
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
Ajutiselt ära oleva teenistuja asendamine
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Kandidaatidel palume esitada:
• motiveeritud avaldus põhjendusega sobivusest töövaidluskomisjoni juhataja ametikohale;
• elulookirjeldus;
• tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
• kinnitus karistusregistrist kustutatud ja arhiivi kantud andmete puudumise kohta.

Срок выдвижения кандидатуры
29.02.2020
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо, другое
Tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta; kinnitus karistusregistrist kustutatud ja arhiivi kantud andmete puudumise kohta.
Контактное лицо
Katrin Noormägi, personalijuht, Телефон: 626 9260, Э-почта: ymNqeTzhJqgdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись