Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Põltsamaa Valla Päevakeskus

Регистрационный код: 77000105

Tugiisik

Введено 21.01.2020 - № вакансии: 1406535

Рабочие обязанности

Ametikoha üldeesmärk on tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine ja tööealiste erivajadustega inimeste toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamine. Probleemidega inimeste mõistmine, samuti nende füüsilise või psüühilise tervise probleemide äratundmine, eesmärgiga läbi nõustamise soodustada isiku ja perekonna toimetulekut kodustes tingimustes. Toetada erivajadustega, hoolduskoormusega ning toimetulekuraskustes inimesti tööturule sisenemisel või tööturul püsimisel.
Täisealise isiku nõustamine ja toetamine iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti, et hoolduskoormusega isik saaks naasta tööturule. Isiku nõustamine ja suunamine toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kõrvalabita sooritada, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.
1) sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähendamine;
2) soolise võrdsuse ja kaasatuse suurendamine;
3) majandusliku toimetuleku toetamine sotsiaalteenuste abil;
4) toimepiirkonnas avalike sotsiaalteenuste arendamine ja kättesaadavuse parandamine;

Требования к кандидату

Уровень образования
общее среднее образование
Сертификаты, свидетельства, дипломы
руководитель направления
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
русский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
Водительские права
B категория
Компьютерная грамотность
начальный уровень
Прочие требования
Hea suhtleja, sõbralik, abivalmis, hea pingetaluvusega

Со своей стороны предлагаем

Huvitavat ja vastutusrikast tööd, sõbralikku ja abivalmis töökollektiivi

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald
Число вакантных рабочих мест
2
Заработная плата (брутто)
650-770 EUR
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Временный
31.12.2021
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

Heiki Rosin, Asutuse esindusõiguslik isik, telefon: 509 6572, e-post: heiki.rosin@poltsamaa.ee

Срок выдвижения кандидатуры
21.02.2020
Необходимые документы
резюме (CV), мотивационное письмо
Контактное лицо
Heiki Rosin, Asutuse esindusõiguslik isik, Телефон: 509 6572, Э-почта: fmäÕädNeqäTJyehüqzgzzdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись