Warning message

  • Выдвижение кандидатуры на эту вакансию невозможно! Вакансия либо истекла, либо удалена.

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Регистрационный код: 75001017

http://www.kohtla-jarve.ee/

Vanemmaakorraldaja

Введено 22.01.2020 - № вакансии: 1406721

Рабочие обязанности

Arenguteenistuse vanemmaakorraldaja teenistusülesanded on:

• teenindusmaade määramise korraldamine;
• eeltoimingute teostamise korraldamine maa omandisse vormistamisel (maa erastamine, korteriomandi seadmine, maa munitsipaalomandisse lubade taotlemine, maa riigi omandisse jätmine) ning toimikute koostamine;
• maade arvestuse, eraldamise, mõõdistamise ja sellealaste dokumentide ühtse süsteemi tagamine, sellega seonduva töö koordineerimise, korraldamise ja kooskõlastamise tagamine;
• maa maksustamishinna määramine ning Maksu- ja Tolliametile maamaksu andmete edastamine;
• oma valdkonna majandusaasta aruande ja linna arengukava täitumise aruande ja monitooringu koostamiseks informatsiooni edastamine;
• maaga seotud tõendite ja õiendite vormistamine;
• kodanike vastuvõtt ja nõustamine maaga seotud küsimustes;
• informatsiooni edastamine linna koduleheküljele oma valdkonnas toimuvate muudatuste kohta;
• oma valdkonda kuuluvate dokumentide esitamine linnavalitsusele ja linnavolikogule otsustamiseks;
• volikogu istungil linnavalitsuse poolt heakskiidetud küsimuste, otsuste või määruste ettekandmine;
• töös kasutatavate dokumentide registreerimise tagamine dokumendihaldussüsteemis;

Требования к кандидату

Опыт работы по той же специальности
от 1 года
Уровень образования
бакалавриат
Владение языками
Язык Разговорный Письменный
русский - обязательно B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо B2 (самостоятельный пользователь языка) - хорошо
эстонский - обязательно C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо C1 (умелый пользователь языка) – очень хорошо
Компьютерная грамотность
средний уровень
• teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus)
Прочие требования
• maakorralduse või geomeetika alane kõrgharidus või viimase omandamine;
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas;
• eesti keele oskus C1 tasemel, vene keele oskus suhtlustasandil

Со своей стороны предлагаем

• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Информация о месте работы

Местонахождение места работы
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keskallee 19
Число вакантных рабочих мест
1
Рабочее время
Полная занятость
Продолжительность трудовых отношений
Бессрочный
Время приступления к работе
Как можно быстрее

Информация по выдвижению кандидатуры

• Tööle on võimalik asuda veebruar 2020. a.


Arenguteenistuse vanemmaakorraldajana näeme töötamas inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „Vanemmaakorraldaja CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee Dokumentide esitamise viimane päev on 20. veebruar 2020. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).
Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.
• Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
Срок выдвижения кандидатуры
20.02.2020
Контактное лицо
Maie Kiik, personalijuht, Телефон: 3378598, Э-почта: gzämdÕääÕJÕOhjdmm

Новые навыки помогут в жизни.

Знаете ли Вы, что при поддержке кассу по безработице у части работающих людей есть возможность приобрести новые навыки?
Ознакомьтесь подробнее „Работай и учись