Ettevõtte nimi
Põlva Vallavalitsus
Registrikood
75038581

Arhitekt

Sisestatud 06.03.2018 - Tööpakkumise nr: 1341692

Tööülesanded

Arhitekti ametikoha eesmärk on Põlva valla ruumilise arengu korraldamine lähtuvalt avalikest huvidest.
• ruumilise arengu ja planeerimise üldise visiooni kujundamine;
• valla heakorrastuse ja haljastuse korraldamine;
• planeeringute kontseptsioonide koostamine ja planeeringute lähteseisukohtade väljatöötamine;
• üld-, teema- ja detailplaneeringute menetlemine, koostamise korraldamine ja planeeringuliste küsimuste lahendamine;
• detailplaneeringute ja ehitusprojektide arhitektuurse osa kontrollimine;
• valla üldplaneeringu ülevaatamise menetluse juhtimine, koostamises osalemine;
• planeerimis- ja ehitusprojektide, ehitiste mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine;
• muinsuskaitse ja kultuurimälestiste kaitse nõuete täitmise jälgimine;
• töövaldkonnaalaste riigihangete dokumentide ettevalmistamine ja lähteülesannete koostamine;
• ettekirjutuste tegemine vastavalt oma pädevusele;
• alla lihthanke piirmäära jäävate hankemenetluste läbiviimine omas valdkonnas;
• kodanike vastuvõtt ja nõustamine.

Omalt poolt pakume

Vaheldusrikast tööd, palju suhtlemist erinevate inimestega ning toetavaid kolleege

Nõuded kandidaadile

Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C2 - perfektne C2 - perfektne
Muud nõuded
 

• vähemalt keskharidus, edukal kandidaadil on erialane kõrgharidus ja eelnev töökogemus sarnasel ametikohal;
• projekteerimise ja planeerimisega seotud terminoloogia, jooniste ja projektide lugemisoskus;
• planeerimisseaduse ja ehitusseadustik jt valdkonnaga seotud seaduste tundmine;
• tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide ja piirangute tundmine;
• oskus töötada arvutis (MS Word, Excel) ja tööks vajalikes registrites, erialaste arvutiprogrammide (CAD, MicroStation) kasutamise oskus.;
• ametialase sõnavara valdamine, eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• koostöövalmidus, otsustus- ja vastutusvõime;
• hea suhtlemisoskus, kohusetunne, korrektsus, viisakus ja tasakaalukus;
• B-kategooria autojuhilubade olemasolu.

Kasuks tulevad:
• eelnev töökogemus sarnasel ametikohal
• eelnev kogemus avalikus teenistuses

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Põlva maakond, Põlva vald
Töökohtade arv
1
Töötasu
 
Tööaeg
Täistööaeg
Vahetustega töö
Ei
Töösuhte kestvus
Tähtajatu
Kandideerimise tähtaeg
21.03.2018
Tööle asumise aeg
06.04.2018

Kandideerimise info

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 21.03.2018 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

Lisainfo: abivallavanem Arne Tilk, mob +372 5172 455 või ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala mob +372 5199 2133.

Vajalikud dokumendid
CV, muu, motivatsioonikiri
avaldus, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

Kontaktisik

Mihkel Kala, ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja
Telefon: +372 5199 2133; E-mail: 1äfÕmhduzhzJyehjzdmm