Saarde Vallavalitsus

Registrikood: 75033454

Ehitusnõunik

Avaldati: 08.04.2019 - Tööpakkumise nr: 1380419

Tööülesanded

Ehitusnõuniku ametikoha põhieesmärk on planeerimis-, projekteerimis-, ehitusalase tegevuse korraldamine Saarde vallas ning ehitusseadustiku ja teiste valdkonna õigusaktide nõuete täitmise tagamine Saarde vallas.
Peamised ülesanded: ehitusprojektide, ehitus- ja kasutusloa taotluste menetlemine ning vastavate lubade väljastamine, ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine; ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine ja ehitusprojektide kooskõlastamiste korraldamine; ehitusalaste õigusaktide eelnõude väljatöötamine; projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ja vastavate eelnõude väljatöötamine; valla omanduses ja kasutuses oleva vara parendamiseks vajalike ehitusööde mahtude kalkuleerimine ja vajadusel riigihanke hankedokumentatsiooni koostamine; kodanike nõustamine ehitusalastes küsimustes; valla üldplaneeringu väljatöötamisel osalemine; ehitisregistri pidamine; ehitusjärelevalve teostamine Saarde valla territooriumil.

Nõuded kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal
vähemalt 1 aasta
Haridustase
rakenduskõrgharidus
Hariduse valdkond
ehitus ja tsiviilrajatised
Keeleoskus
Keel Kõnes Kirjas
eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
inglise keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
vene keel - soovituslik B1 - keskmine B1 - keskmine
*Soovituslikest keeltest peab vähemalt ühte valdama.
Juhtimisõigus
B kategooria
Arvutioskus
kesktase
Muud nõuded
Kohaliku omavalitsuse korraldust, avalikku teenistust, ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ning oskus neid oma töös rakendada; oskus koostada õigusaktide eelnõusid ja haldusakte; haldusmenetlusele kehtestatud reeglite tundmine; hea suhtlus- ja eneseväljendusoskus, koostöövalmidus; kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime; kasuks tuleb eelnev töökogemus avalikus sektoris

Omalt poolt pakume

Huvitavat ja vastutusrikast tööd, ametialase täiendkoolituse võimalusi, ametiauto kasutamise võimalust, konkurentsivõimelist töötasu.

Töökoha andmed

Töökoha asukoht
Pärnu maakond, Saarde vald, Kilingi-Nõmme linn, Nõmme tn 22
Vabade töökohtade arv
1
Tööaeg
Täistööaeg
Töösuhte kestus
Tähtajatu
Tööle asumise aeg
Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid esitada Saarde Vallavalitsusele aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa 86304 või e-posti aadressil info@saarde.ee.

Kandideerimise tähtaeg
06.05.2019
Vajalikud dokumendid
CV, motivatsioonikiri, muu
haridust tõendavate dokumentide koopiad
Kontakt
Martti Rooden, abivallavanem, telefon: 53494259, e-post: gzNüüädNeeDmTJqzzNDmdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi